Vinohradský sbor ČCE

Noc kostelů

V letošním roce se opět účastníme Noci kostelů, která se koná v pátek 23.5.2014. Nebudeme rozhodně sami – v pražském regionu (Praha a nejbližší okolí) je letos přihlášeno 268 kostelů a modliteben, což je rekordní počet. Nabídka je tedy velká a návštěvníci mají z čeho vybírat. K tomu jim slouží jednak tištěné brožury (které budou k dostání také v našem kostele), jednak internetové stránky www.nockostelu.cz. Program naší Noci kostelů uvádíme níže – snažili jsme se ho připravit co nejpestřejší, s využitím zkušeností z minulých let. Kromě toho se chystá také výstavka fotografií ze života sboru, připraveno bude i razítko pro návštěvníky a malé občerstvení. Do přípravy se zapojila řada členů našeho sboru, za což jim patří již nyní velký dík. Kdo by se ještě chtěl a mohl zapojit (například připravit něco dobrého k občerstvení), bude vítán. Ostatní prosíme i o to, aby na Noc kostelů nejen v našem sboru pamatovali v modlitbě – kéž celá akce není jen kulturním podnikem a prezentací budov, ale alespoň malým svědectvím o tom, kdo křesťané jsou, v co věří, jak žijí a co mohou přinést této společnosti.

jaš

Program Noci kostelů ve sboru ČCE Praha–Vinohrady, Korunní 60

18:00 – 18:30 Zahájení

Biblický příběh v podání dětí.

18:30 – 19:00 Klimpr campr

Písně ze zpěvníku nově a jinak (na klavír hraje Jiří Svoboda)

18:30 – 21:00 Hra pro školní děti o historii sboru a kostela

Hra bude probíhat souběžně s jinými programy v prostorách sborového domu.

19:00 – 19:30 Koncert tria Augenblick – 1. část

Trio Augenblick hraje a zpívá písně v hebrejštině a jidiš.

„Písně v hebrejštině jsou vždy biblickými texty. Jde o nápěvy předně z prostředí chasidského či tradiční židovské zbožnosti. Naděje, kterou v nich nacházíme, je, zdá se nám, hlubší podstaty, než jakou se běžně živíme. Pár písní v jidiš, které si dovolujeme zpívat, jsou původu podobného.

Více než o naše vystoupení nám jde o setkání s posluchačem a nadto o odkázání k Věčnému. Setkání s Ním necháváme na jeho milosti, a dojde-li k němu, pak jsme vděčni.

S tím souvisí i náš název – Augenblick – Okamžik. Vše podstatné, ba právě to nejpodstatnější se děje v okamžiku, který dává smysl běhu věcí. Tím nejpodstatnějším okamžikem je právě setkání s Hospodinem. Náš název i naše muzicírování jsou odtud prosbou.“

19:30 – 19:45 Výročí vysluhování podobojí

Krátká přednáška (Pavel Filipi)

19:45 – 20:00 Budeme pít i v nebi?

Zamyšlení nad biblickým textem Mat 26,26n (Jiří Mrázek)

20:00 – 20:30 Houslový koncert Miloše Havlíka

Houslista Miloš Havlík je členem orchestru FOK.

20:30 – 21:00 Církev a peníze

Povídání o aktuálních otázkách (Joel Ruml, synodní senior ČCE, Matěj Cháb)

21:00 – 21:30 Koncert tria Augenblick – 2. část

Trio Augenblick hraje a zpívá písně v hebrejštině a jidiš

21:30 – 22:00 Můj oblíbený verš, má oblíbená píseň

Několik členů sboru přečte svůj oblíbený biblický text a krátce o něm pohovoří, program bude prokládán písněmi.

22:00 – 22:30 Varhanní hudba

Hraje Ester Slaninová, varhanice vinohradského sboru

22:30 – 23:00 Čtení na dobrou noc

O laskavém faráři

číslo 147, květen 2014
předchozí   další

Obsah

Žiji s nadějí
Brigáda v Brandýse
U sousedů na Noci bible
Víme však, že až se zjeví, že mu budeme podobni (1. Janova 3,2 b)
Nové cesty církve II. – pokračování
Družba s Berounem
Noc kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).