Vinohradský sbor ČCE

Pane Bože náš,

víme, že nejsme schopni obsáhnout v modlitbách bídu a tíhu tohoto světa pro tolik lidí, ale věříme, že sám Duch svatý se přimlouvá tam, kde my na to nestačíme nebo na to ani nepomyslíme.

Prosíme za lidi ve válečných konfliktech, etnických nepokojích, za ty, kdo trpí v důsledku přírodních katastrof, kdo ztratili své blízké, domov, kdo mají nyní pocit, že už jim nezbylo vůbec nic. Prosíme, kéž Tě uprostřed všeho zla poznají jako dobrého Boha.

Prosíme za církev a uprostřed této církve i za náš sbor. Kéž svou církev jasně vedeš a kéž ona se vést dá, uč nás Pane uvádět Tvá slova do každodenního života. Kéž Tvou silou umíme přemáhat své slabosti a Tvou pravdivostí své neupřímnosti.

Prosíme za všechny, kdo trpí nemocemi, postižením, i za ty, kdo právě teď žijí v nejistotě a obavách před zlověstnou diagnózou pro sebe či své blízké, za ty, kdo vidí, že vývoj jejich dětí není v pořádku a denně se tím trápí, za ty, kdo už mají jistotu, a přesto musejí dále žít. Prosíme Pane i za ty, kdo mají jiné těžké starosti – se sebou, s životními partnery, s rodiči, s dětmi, s narušenými vztahy. Prosíme za ty, kterým neumíme sami pomoci, třeba proto, že to od nás nechtějí přijmout, nebo proto, že pomoc nenabízíme dobře. Pane, všem těm prosím dodávej sil a naplňuj je nadpřirozeným pokojem.

číslo 158, červen 2015
předchozí   další

Obsah

Zrno a půda
Modlitba
Noc kostelů 2015 na Vinohradech
Teologie, peníze a Tyrš
Z kázání Jana Husa pro třetí neděli po svaté Trojici
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).