Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Dobrý Bože, Otče náš,

Modlíme se za naše děti; modlíme se za konfirmandy, kteří už brzy vyjádří svůj postoj. Dej, aby se od Tebe nevzdalovali a svou víru rozvíjeli.

Modlíme se za všechny, kterým víra ani Tvé učení nebylo zvěstováno, nebo kteří víru odmítají a opovrhují jí. Ukaž se jim. Ukaž nám cestu, jak jim Tvé milosrdenství a spravedlnost správně představit a přivést je sem, mezi nás.

Ve svém milosrdenství a slitování, prosíme, navštiv nemocné, Pane. Odvrať od nich veškerou nemoc a slabost. Zažeň ducha skleslosti. Dlouhodobě nemocné pozvedni. Uzdrav také ty, kteří jsou trápeni duchy nečistoty. Povzbuzuj jejich blízké a ošetřovatele.

Modlíme se, ať je v řekách potřebné množství vody, která zúrodňuje zemi, ať nevyschnou potoky a ve vodách, ať je dostatek ryb. Požehnej, Pane, plodům této země, dej, ať dozrají, uchovej je neporušené, abychom je mohli užívat a znovu sázet a sít.

Pane Ježíši, Ty, který jsi vyrůstal v tesařské dílně, pomoz nám učit se s trpělivostí a rozšafností všemu, čeho je třeba k pořádné práci a k poctivému životu; dej nám sílu překonávat všechny nesnáze a překážky s věrností a humorem.

Modlíme se za ty, kteří mohou rozhodovat o věcech obecných, aby našli sílu a odvahu rozhodovat v souladu s Tvým učením, zásadami a vírou. Aby jejich příklad pro nás nebyl důvodem pro beznaděj a smutek, ale naopak radostí a povzbuzením.

Modlíme se za mír mezi národy a smíření mezi lidmi.

Modlíme se, Pane, za Tvou církev. Prosíme za náš sbor, abychom dokázali jít v naději evangelia a svědčit o Tvé lásce a milosti. Modlíme se za naší farářku, za sborovou sestru a všechny obětavé, kteří ve sboru pracují.

Amen

číslo 169, říjen 2016
předchozí   další

Obsah

To, co máme, ještě není všechno
Z přímluvných modliteb
Můj život IV.
Rozloučení s Janou Tomkovou
Francie 2016
Podzimní svatby
Pozvánka na Adventní tržíček
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).