Vinohradský sbor ČCE

Pozvánka

Všechny vás srdečně zveme na Adventní tržíček, který se bude letos konat 4.12.2016. Již pravidelně se na druhou adventní neděli můžeme těšit na výrobky neziskových organizací, jako jsou například Tosara, Jeden svět, střediska Diakonie nebo Víteček. Právě středisku Víteček bude i letos věnována zvláštní pozornost. Toto středisko je zařízením občanského sdružení 15. přední hlídky Royal Rangers v ČR. Jeho posláním je poskytovat pomoc dětem i dospělým s postižením tak, aby mohli žít šťastný, naplněný a aktivní život uprostřed společnosti druhých lidí a nemuseli být odloučení od své rodiny. V rámci činnosti střediska Víteček jsou poskytovány dvě sociální služby, a sice denní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Činnost střediska by bez podpory jednotlivých lidí, organizací a institucí nebyla možná. Velmi důležitou součástí poskytovaných ambulantních služeb je každodenní svoz a rozvoz uživatelů služeb do střediska a zpět domů, bez něhož by s ohledem na venkovský charakter regionu většina uživatelů služby nemohla využívat. Letos nám bude velikou radostí přispět právě na dopravu klientů. Těšíme se na setkání s vámi.

Monika Chábová

číslo 169, říjen 2016
předchozí   další

Obsah

To, co máme, ještě není všechno
Z přímluvných modliteb
Můj život IV.
Rozloučení s Janou Tomkovou
Francie 2016
Podzimní svatby
Pozvánka na Adventní tržíček
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).