Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Mír a láska budiž se všemi námi.

Bože plný milosrdenství! Tvůj Syn byl na kříži kolemjdoucími urážen a tupen, přesto jsi nám všem jeho obětí projevil tolik lásky.

Pane Ježíši, zasel jsi dobrou setbu svého slova. Prosíme Tě, aby vzešlo, rostlo a přineslo užitek pro Tvé království.

Přimlouváme se za ty, kteří neumí nebo nedokážou řešit své problémy či soužení, trpí bolestmi, nesnází nebo prožívají zásadní životní krizi. Dej jim naději, ukaž cestu.

Přimlouváme se za ty, kdo jim mohou svou blízkostí pomoci, aby tuto nouzi dokázali rozpoznat a našli sílu a odvahu pomoc vykonat.

Lekáme se, kolik my sami opomíjíme bližních v nouzi. Voláme Tě: vezmi je do své láskyplné péče a i nás povzbuzuj k pomoci.

Pane, dej, ať hodnoty jako láska, pravda, pokora, uznání, spolehlivost, úsměv a radost ? opět začaly vítězit nad závistí, nenávistí, nadřazeností, sobectvím, smutkem a krutostí.

Obracíme se k Tobě, Pane, také s prosbami za požehnání lékařům, ošetřovatelům, pečovatelkám. Žehnej dílu záchranářů a samaritánských služeb.

Prosíme Tě za sestru farářku a sborovou sestru.

Pane, opatruj děti o prázdninách. Prosíme Tě, aby našly šťastnou a bezpečnou cestu domů, tam klidné zázemí, inspirující pro jejich studium a hry a hledání odpovědí v cestě rozvíjení vlastní víry v Tebe.

Pane, přimlouváme se za včera zde sezdané novomanžele Bětku a Tomáše, aby vzájemnou lásku a naději proměnili v příklad pro ostatní, kteří ve svých vztazích váhají.

Prosíme Tě, Pane, aby úroda a přírodní zdroje daly dostatek potravy tam, kde je to zejména potřeba.

Dej, prosíme, za dar správného postoje a rozpoznání zpráv pravých a falešných. Jako Křesťané máme velikou zodpovědnost!

Myslíme na ty, kdo ve svém povolání musí zacházet se zlem, kdo se mu musí i velice přibližovat, vyhledávat je a stíhat je. Prosíme, stůj při nich.

Dobrotivý Bože, dej ať ti, kdo rozhodují o věcech obecných, čerpali inspiraci v Tvém učení a jejich řešení byla optimální, a jestli pochybili, aby našli odvahu a sílu včas odejít a být tak příkladem.

Amen.

číslo 178, říjen 2017
předchozí   další

Obsah

Pamatuj na den odpočinku
Z přímluvných modliteb
Dopis sboru – podzim 2017
Rok v Apostelkirche II.
Sibiř
Jednota bratrská II.
Instalace
Pozvánka na setkání Tripolis
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).