Vinohradský sbor ČCE

Dopis sboru – podzim 2017

Milí bratři a sestry,

po prázdninách zase začínáme s pravidelnými setkáními ve sboru i v týdnu. V tomto školním roce nás čekají všelijaké změny, protože koncem ledna odchází sestra farářka Čašková a od září 2018 nastoupí bratr Zdeněk Šorm (nyní farář v Novém Městě na Moravě). V období únor–září 2018 budeme mít administrátora, který bude ve spolupráci se staršovstvem dbát o to, aby práce pokračovala.

Nedělní bohoslužby jsou pravidelně v 9.30, děti jsou přítomny na začátku a před kázáním odcházejí nahoru, kde mají svůj program.

Večeře Páně je vysluhována každou třetí neděli v měsíci, pokud nejsou svátky. Záleží na rodičích, zda se o chléb chtějí podělit se svými dětmi. Dětem, které byly pokřtěny na vlastní žádost, se vysluhuje chléb i víno.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení s občerstvením a k rozhovorům nahoře v sále.

Starší generace se při kávě schází v úterý od 14.30, program připravuje střídavě sestra farářka a sborová sestra. Každé první úterý v měsíci se v tomto čase v kostele koná koncert péčí bratra Radoslava Kvapila. Ten také plánuje na půdě sboru uskutečnit každý měsíc přednášky zajímavých osobností.

Úterý večer je vyhrazeno setkávání nad biblí:
1. úterý v měsíci biblická hodina v rodině (19.30)
3. úterý v měsíci ve sboru biblická hodina se starozákonníkem Jiřím Benešem o knize Jozue (19 hod)
4. úterý v měsíci „Hovory o víře“– setkání nad tématy křesťanova života a víry (19.30)

V úterý má schůzky také mládež v 18.30 hod.

Středa patří dětem: 16 hod.mladší školní, 17 hod.starší školní děti – vede je s.Jarmila Raisová

Ve čtvrtek v 16.30 mají schůzku konfirmandi (Alžběta Krupičková, David Mach, Šimon Svoboda a Judita Vymětalová).
Čtvrtky jsou také schůzovní: 1. čtvrtek v měsíci se setkávají učitelé nedělní školy v 18 hod. Druhý čtvrtek v měsíci je od 19 hod staršovstvo.

Mimořádná setkání:
– Díkůčinění bude v neděli 22. října 2017
– V neděli 29. října 2017 bude pokřtěn Lukáš Jančík, další dvě děti a jeden dospělý někdy v listopadu.
– víkend pro konfirmandy spolu se sborem Smíchov 3.–5.11.2017
– Advent letos začíná v neděli 3. prosince, v pátek před tím – tj. 1.12. – budeme zase společně plést adventní věnce
– Adventní trh se připravuje na neděli 10. prosince a dětská vánoční hra na 17. prosince.

Od 1. ledna 2018 bude naše církev užívat nové logo. Připravuje se také slavnost ke 100. výročí založení ČCE (prosinec 1918). V konečné fázi je také příprava nového zpěvníku.

Ester Čašková

číslo 178, říjen 2017
předchozí   další

Obsah

Pamatuj na den odpočinku
Z přímluvných modliteb
Dopis sboru – podzim 2017
Rok v Apostelkirche II.
Sibiř
Jednota bratrská II.
Instalace
Pozvánka na setkání Tripolis
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).