Vinohradský sbor ČCE

Podpora neziskových organizací

Staršovstvo přijalo návrh, aby sbor soustavně dlouhodobě podporoval dvě neziskové organizace. Soustavná podpora umožňuje vytvořit mezi organizacemi a sborem vztah, lépe se vzájemně informovat, přistupovat k podpoře aktivně a organizacím dává větší jistotu podpory a možnost lépe hospodařit. Členové sboru měli možnost během dubna navrhovat organizace pro tuto podporu. Celkem se shromáždilo 17 návrhů. Staršovstvo z těchto návrhů nakonec vybralo pro podporu stacionář Víteček a organizaci Berkat. Jejich navrhovatelé, kteří se zároveň nabídli o vztah pečovat, se nyní s vybranými organizacemi spojí, domluví, jak by podpora a vztah mohly vypadat, a navrhnou jejich formu. Soustavnou podporu bychom rádi na podzim zahájili společnou benefiční akcí, při které by se oba subjekty sboru více představily. Budeme rádi, když se o tuto podporu budete aktivně zajímat a nezůstane jenom na těch, kdo si péči o ni vzali na starost.

Zdeněk Šorm

číslo 192, květen 2019
předchozí   další

Obsah

Cestou do Emauz
A potom ty
Podpora neziskových organizací
Společná rekreace – jak a kde?
Oznámení
Pozvánka do divadla
Novinky od nakladatelství EMAN
Společné bohoslužby se sborem Žižkov I.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).