Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 13.6.2019

 • Staršovstvo jednalo o podpoře vybraných neziskových organizací Berkat a Víteček. M. Cháb kontaktoval Berkat. Z. Šorm požádá M. Chábovou o zprostředkování kontaktu s Vítečkem.
 • Staršovstvo hodnotilo Noc kostelů. M. Janeček a J. Šilar se zúčastnili afterpárty na pražském arcibiskupství. Podněty z něho tlumočili staršovstvu.
 • Termín sborového výletu do Terezína koliduje se skautskou akcí. Z. Šorm a J. Raisová zváží jiný termín.
 • Při hodnocení minulých akcí upozornil Z. Šorm na minimální účast na svatodušních ekumenických bohoslužbách.
 • Z. Šorm informoval o nepřítomnosti a dovolené během léta i o zástupech na neděle (P. Gallus, P. Sláma, O. Navrátilová, M. Cháb).
 • Staršovstvo souhlasilo s konáním rodinných bohoslužeb 1. září na začátek školního roku.
 • Cenová nabídka na výměnu koberce v kostele výrazně přesáhla rozpočtovanou částku (300% – cca 190.000,–Kč). Staršovstvo proto rozhodlo ji nyní nerealizovat, poptat ještě jiné možnosti a zařadit do rozpočtu na rok 2020. Výroba nových praktikáblů pod stůl Páně ale realizována bude. Natažení kabelů pro osvětlení varhan a nahrávání kázání bude zatím řešeno provizorně.
 • M. Janeček ve spolupráci s T. Krupičkou zajistí možnost nahrávání bohoslužeb do konce srpna.
 • Náklady na rekonstrukci bytu po Vymětalových přesáhnou rozpočtovanou částku (cca 600.000,–) kvůli bezbariérovým úpravám a výměně topení. Protože byl rozpočet koncipován jako přebytkový a některé rozpočtované částky nebudou čerpány (výměna koberce v kostele, mzdové náklady) je rekonstrukce v rámci rozpočtu možná. M. Cháb připraví pro zářijovou schůzi přehled plnění rozpočtu.
 • Sbírka na Jeronýmovu Jednotu vynesla ve sboru 24.300,– a dle rozhodnutí staršovstva byla zdvojnásobena na 48.600,–Kč.
 • Sbírka pro Jičínský sbor na opravu farního bytu vynesla 7.000,– a byla dle rozhodnutí staršovstva zdvojnásobena na 14.000,–Kč. Jičínský sbor za tento příspěvek velmi děkuje.
 • Oválný stůl z kruchty byl na Aukru prodán za 1.050,–Kč.
 • Staršovstvo přijalo doporučení hospodářské komise zjistit vlastníka hrobu Dagmar Brůžové, jednat o jeho odkupu a poté rozhodnout o jeho úpravě. Provedení si vzala na starost J. Raisová.
 • Staršovstvo vzalo bez výhrad na vědomí, že statutáři sboru rozhodli o nákupu výstavních klipů pro obrazy nákladem 6.000,–Kč.
 • Staršovstvo jednalo o prodloužení nájmů v bytech, které jsou majetkem sboru.
 • Staršovstvo pověřilo statutáře, aby na doporučení P.Coufala uzavírali DPP za účelem zajištění koncertů s osobami, které P. Coufal doporučí.
 • Staršovstvo rozhodlo, aby statutáři sboru podle doporučení F. Krupičky uzavřeli smlouvu, na jejímž základě bude do sborového domu zaveden optický kabel.
 • Staršovstvo doporučuje vyklidit půdní prostory a věžičku. P. Coufal zjistí možnosti a cenové nabídky, o kterých staršovstvo rozhodne v září.
 • Staršovstvo pověřilo hospodářskou komisi pronajmutím bytu po Vymětalových po dokončení rekonstrukce.
 • Staršovstvo pověřilo J. Šarounovou zakoupením tabletu (nákladem do 5.000,–Kč) za účelem možnosti zvětšení textů písní při bohoslužbách pro hůře vidící.
 • Vzhledem k rozšíření objemu úklidu ve sborovém domě rozhodlo staršovstvo o zvýšení odměny za tento úklid.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o přípravě letního sborového tábora ve středisku Poušť u Bechyně. Přihlášeno je 46 osob. Do konce června rozešle přihlášeným bližší informace. Staršovstvo na zajištění tábora odsouhlasilo zálohu 7.000,–Kč a pověřilo Z. Novotnou jejím vedením.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o stížnosti nájemníků z vnitrobloku na hluk při koncertech v kostele i o odpovědi, kterou jim za sbor odeslal.
 • Staršovstvo jednalo o řešení místa správce budovy a přijalo návrh komise na rozdělení tohoto místa na čtyři části: Správa domu a kostela, Správa krátkodobých pronájmů, Správa nájemních smluv a nájmů, Správa sborových financí. První dvě bude od 1.1.2020 vykonávat P. Coufal. Správa nájmů bude zajištěna externě a pro Správu sborových financí hledá staršovstvo vhodného člena sboru.
 • J. Raisová připraví tabulku dovolených a zástupů během léta. Vyvěsí ji na nástěnku a rozešle členům staršovstva.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o došlých poděkováních od sborů (Libice n/C, Hodonín, Hrabová), kterým náš sbor přispěl na odvod do Personálního fondu.
 • Účelová sbírka při rozloučení s D. Bružovou pro Domov odpočinku Diakonie v Krabčicích vynesla 8.020,–Kč.

číslo 193, červen 2019
předchozí   další

Obsah

A brány pekelné ji nepřemohou…
Paměť dobrou, víru živou, dej při smrti míti
Angličtina s dámou v kloboučku
Dagmar a náš sbor
Shrnutí 1. zasedání 35. synodu
Prohlášení prvního zasedání 35. synodu
Zprávy ze staršovstva 13.6.2019
Vaříme
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).