Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 12.9.2019

 • Staršovstvo jednalo o podpoře vybraných neziskových organizací Víteček a Berkat. M.Cháb a M.Chábová již rozhodnutí sboru oběma sdělili a domlouvají formu podpory. Schůzka se zástupci Vítečku proběhne 2.10. Zástupci Berkatu nemohou být přítomni na rodinné neděli 20.10., ale připraví prezentaci organizace.
 • Pro sborový pobyt na horách 22.–29.2. zamluví J. Raisová penzion v Novém Jimramově a zruší rezervaci Jánských Lázní.
 • Staršovstvo poděkovalo Z. Šormovi za úpravu vývěsky o životě sboru.
 • Sborový výlet do Terezína byl odložen na jaro.
 • Nový schodolez pro lepší přístup imobilních účastníků bohoslužeb do 1. patra byl zakoupen. Členové staršovstva se zaučují v jeho obsluze a budou ho aktivně nabízet. Starý schodolez nabídne za odvoz P. Coufal Diakonii.
 • Staršovstvo hovořilo o shromážděních a akcích, které proběhly během léta. Poděkovalo O. Navrátilové a M. Chábovi za zástupy při dovolené kazatele. Kladně hodnotilo jak společné bohoslužby se sborem Žižkov II., tak průběh tábora v Poušti u Bechyně, kterého se účastnilo 46 členů sboru.
 • Staršovstvo projednalo chystaná shromáždění a akce. Členové sboru o nich budou informováni sborovým dopisem, který připravil Z. Šorm.
 • M. Janeček představil projekt nahrávání bohoslužeb. Technicky je již zajištěn a staršovstvo odsouhlasilo jeho náklady. Obsluhu nahrávání bude zajišťovat služba. Kazatelé i varhaníci budou na souhlas s nahráváním vždy dotázáni. Nahrávání bude zatím zkušebně spuštěno a staršovstvo se k němu vrátí na příští schůzi.
 • Byt po Vymětalových byl rekonstruován a obsazen novou nájemnicí E. Novotnou. Staršovstvo projednalo další podmínky pronájmu.
 • Kazatelna i křesla za stolem Páně byly nově očalouněny.
 • 9.–11.10. bude realizována nová plynová přípojka. V tyto dny bude přerušen přívod plynu. Staršovstvo pověřilo P. Coufala, aby požádal o širokou lávku přes výkop kvůli dobrému přístupu do kostela i pro méně mobilní návštěvníky.
 • Staršovstvo souhlasí, aby byl T. Krupičkovi předložen k podpisu dokument o GDPR dle návrhu ústředí církve bez sankcí.
 • Oprava a seřízení schodišťové plošiny do kostela proběhne během října a listopadu.
 • Staršovstvo souhlasilo se zadáním vyklizení, dezinfekce a likvidace odpadu a uzavření otvorů na půdě a ve věžičce domu s náklady do 25.000,–Kč.
 • Staršovstvo schválilo navýšení částky na úhradu nákladu tábora o 1.500,–Kč.
 • Sbor koupí jeden tablet, na kterém by bylo možné zvětšit písně pro účastníky bohoslužeb s horším zrakem.
 • Staršovstvo jednalo o podnětech sborové kantorky E. Slaninové. Souhlasilo s tím, aby pro lepší informovanost dostávala zápisy ze staršovstvo a chce zlepšit vzájemnou komunikaci. Souhlasilo s vyhrazením času pro zkoušky E. Slaninové podle dohody. M. Cháb a M. Janeček s E. Slaninovou domluví možnost pronájmů kostela, způsob osvětlení varhan a podmínky nahrávání bohoslužeb. Staršovstvo na podnět E. Slaninové mluvilo také o začátcích bohoslužeb a tichu při postludiu.
 • Vzhledem k potřebné aktualizaci sociálního fondu rozešle J. Raisová členům staršovstva rozhodnutí o jeho zřízení.
 • Staršovstvo projednalo přípravu na konvent 9.11. ve Strašnicích. Za konventuály zvolilo M. Chába a J. Šarounovou, za 1. náhradníka J. Šilara a za 2. náhradníka J. Macha.
 • Staršovstvo stanovilo termín sbírky na Jubilejní toleranční dar na 20.10.

Zdeněk Šorm

číslo 194, září 2019
předchozí   další

Obsah

Otevřená nebesa i zápas víry
Milan Rastislav Štefánik
Co nového ve sborovém programu?
Tábor na Poušti
Pozvánka na výstavu
Audioknihovna bohoslužeb
Polévka pro lidi bez domova
Poděkování sborům ČCE za postní sbírku
Dary sborům
Zprávy ze staršovstva 12.9.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).