Vinohradský sbor ČCE

Co nového ve sborovém programu?

Od října (a v některých případech od září) se opět rozběhne pravidelný sborový program. O něm nás informoval sborový dopis, přesto ještě jednou zmíníme „novinku“, která doplní pravidelné biblické hodiny (letos na téma Ježíšových podobenství). Bude to Náboženství pro dospělé.

Se základy křesťanství se většinou seznamujeme při konfirmačním cvičení nebo při křestní přípravě. Potom se už často samozřejmě předpokládají. Někdo ale přichází z vnějšku a chtěl by se o křesťanství něco základního dovědět, než vůbec začne uvažovat o křtu. Někdo konfirmačním cvičením neprošel. Někdo by si základní věci své víry rád znovu připomněl. A pro někoho vůbec nejsou samozřejmé, i když do kostela chodí, a rád by o nich mluvil a mohl přitom vyslovit svoje otázky.

Proto nabízím „Náboženství pro dospělé“, které se bude konat jednou měsíčně. Pokusíme se při něm seznámit se základy naší víry (Co je víra? Z čeho ji čerpáme? Co je bible a jak jí rozumět? Čemu věříme? Kdo je Bůh?…) a vytvořit prostor, abychom o tom mohli společně mluvit. Formálně budou setkání interaktivnější, ale rozhodně nepůjde o žádné zkoušení. Setkání prostě budeme moci spoluutvářet. Zvu každého, kdo má zájem se něco dozvědět a má chuť o tom společně mluvit.

Zdeněk Šorm

Pozn.: Na biblické hodiny ani na Náboženství pro dospělé není nezbytně nutné chodit pravidelně, jednotlivé hodiny na sebe nenavazují tak úzce, že by se nedalo vynechat. Proto jsou zváni i ti, kdo nemohou chodit pokaždé, ale přesto je tento program oslovuje. (jaš)

číslo 194, září 2019
předchozí   další

Obsah

Otevřená nebesa i zápas víry
Milan Rastislav Štefánik
Co nového ve sborovém programu?
Tábor na Poušti
Pozvánka na výstavu
Audioknihovna bohoslužeb
Polévka pro lidi bez domova
Poděkování sborům ČCE za postní sbírku
Dary sborům
Zprávy ze staršovstva 12.9.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).