Vinohradský sbor ČCE

Středisko Víteček – představení

O Vítečku jsme sice již v Hroznu vícekrát psali, ale protože středisko bude příjemcem podpory sborového adventního trhu, na který srdečně zveme, připojujeme ještě podrobnější představení vítečkovských aktivit, které nám zaslali přímo z Černošína.

foto: vitek1

Středisko Víteček je zařízením spolku (občanského sdružení), které se jmenuje 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, a je nestátní neziskovou organizací. Posláním střediska je poskytovat pomoc dětem a dospělým lidem s postižením, chronickým onemocněním a seniorům tak, aby mohli žít šťastný, naplněný a aktivní život uprostřed společnosti druhých lidí a nemuseli být odloučeni od své rodiny. Ve středisku funguje denní stacionář, sociálně terapeutické díly, osobní asistence a speciální škola. V následujících řádcích bychom Vás rádi blíže seznámili s tím, co tyto služby nabízejí.

Denní stacionář je sociální služba, která je určena dětem se zdravotním postižením od 0 do 18 let, a v případě potřeby i dospělým lidem se zdravotním postižením. Stacionář v současné době pomáhá cca 20 dětem ročně. Máme otevřeno pro děti s lehkým i těžkým postižením a také pro děti s komplikovaným zdravotním stavem. Dětem je ve stacionáři věnována velmi individuální péče, která se odvíjí od jejich specifických potřeb. Jeden pracovník se většinou věnuje jen jednomu nebo dvěma dětem. Pracovníci ve stacionáři zajišťují potřebnou péči o děti, která je často velmi náročná. Dětem je k dispozici rehabilitace vedená fyzioterapeutem, řada jiných terapeutických, výchovných a vzdělávacích činností, speciální pomůcky a hračky. Velký důraz klademe na rozvoj schopností a dovedností dětí, které jim mohou umožnit být samostatnějšími a spokojenějšími. Pro děti také připravujeme řadu výletů, pobytů, kulturních a sportovních aktivit. Děti, které nejsou místní, mohou využít každodenního svozu, který je dopravuje ráno z domova do střediska a odpoledne zase zpět. Rodičům dětí s postižením stacionář pomáhá získat čas pro to, aby mohli chodit do práce, vyřizovat si osobní záležitosti, věnovat se ostatním členům rodiny a péči o domácnost nebo prostě odpočívat – a věřte, že ten odpočinek velmi potřebují.

Sociálně terapeutické dílny jsou sociální službou, která je určena mladým lidem a dospělým se zdravotním postižením od 15 do 64 let. Dílny v současné době navštěvuje cca 30 lidí s postižením ročně. Uživatelé služeb dílen zde rozvíjejí svou samostatnost, učí se sebeobsluze, získávají pracovní dovednosti a návyky, učí se sociálním vztahům. Pracovníci dílen pro ně připravují řadu praktických činností podle jejich schopností, potřeb a zájmů – nácvik sebeobsluhy, péče o domácnost, vaření, opakování čtení, psaní a počítání, zahradnické a lesnické práce, šití, tkaní na stavu, výroba svíček, výroba ručního papíru, keramika, práce se dřevem, malování a podobně. Cílem dílen není produkovat výroky, i když mnohé hezké věci zde vznikají, ale rozvíjet schopnost lidí s postižením co nejvíc aktivně a samostatně žít ve společnosti ostatních lidí. Při dopravě do střediska opět pomáhá přespolním svoz nebo doprovod pracovníkem v autobuse. Nedílnou součástí dílen jsou i různé aktivity mimo středisko, které účastníkům pomáhají posílit samostatnost a rozhled po světě – např. nácviky nakupování, účast na kulturních, sportovních a společenských akcích, výlety a pobyty.

Osobní asistence je sociální službou, která pomáhá lidem bez rozdílu věku, jejichž schopnost se postarat se o sebe je omezena z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo pokročilého věku. Služba pomáhá cca 80 klientům ročně. Asistenti dojíždějí do domácností nebo všude tam, kde je tito lidé potřebují, a pomáhají jim, aby mohli žít důstojný a plnohodnotný život ve svém domově. Asistenti neposkytují jenom fyzickou pomoc při stanovených úkonech, ale jsou uživatelům služby oporou, přinášejí jim úsměv, dobré slovo, pohlazení. Mají čas, aby jim naslouchali a snažili se porozumět. Pomáhají jim nahlížet do vlastního nitra a usilovat o splnění snů a přání. Osobní asistence pomáhá rodinám úspěšně přestát těžká období, kdy je třeba pečovat o nemohoucího člena rodiny. Díky osobní asistenci mohou rodiny touto zkouškou projít vítězně a posíleny. Nemohoucí člen rodiny může být dobře opečován, zachovat si svou důstojnost a prožívat dny svého života doma, uprostřed své rodiny, aniž by členové rodiny byli až do krajnosti vyčerpáni náročnou a nepřetržitou péčí.

Základní škola speciální Royal Rangers při Středisku Víteček je nestátní škola, kterou jsme zřídili pro potřeby základního vzdělávání dětí se zdravotním postižením z okolí. Škola v současné době vzdělává 13 žáků, kterým je zde věnována velmi individuální péče. Většina dětí dochází do školy, ale děti s hlubokým postižením mohou být vyučovány i doma. Škola velmi úzce spolupracuje se stacionářem a dílnami, čímž získávají děti při výuce široké možnosti. Přespolní žáci školy využívají k dopravě svoz s osobní asistencí.

Děti i dospělí lidé s postižením ze „Střediska Víteček“ potřebují pomoc i vás, lidí z jejich okolí. Aby mohli spokojeně žít ve společnosti ostatních lidí, potřebují, abyste je měli rádi a přijímali takové, jací jsou. Potřebují kontakty s ostatními lidmi a přátelství, protože to je rozvíjí a posouvá blíž ke spokojenému a v rámci možností samostatnému životu.

foto: vitecek

Kontakt: „Středisko Víteček“ v Černošíně, Vedoucí střediska: Tomáš Rusňák, tel.: 606 500252
Doručovací adresa (kancelář): Kořen 60, 349 54 Olbramov
Email: royal.ichthys@seznam.cz, www.stredisko–vitecek.cz,
www.facebook.com/strediskovitecek

číslo 196, listopad 2019
předchozí   další

Obsah

O džihádu srdcem
Sborový facebook
Středisko Víteček – představení
Nové knihy
Pozvánka na vycházku
Zprávy ze staršovstva 14.11.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).