Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 14.11.2019

 • V rámci podpory neziskových organizací připraví M. Cháb ve spolupráci J. Krupičkovou a J. Melicharovou sbírku na pastelky pro Berkat.
 • Z podnětu zájemců staršovstvo změnilo místo konání zimního sborového pobytu. J. Raisová potvrdí rezervaci ve středisku Sola fide v Jánských Lázních.
 • Staršovstvo diskutovalo o nahrávání bohoslužeb a s ním spojených podnětech. Řešení osvětlení varhan probíhá. E. Slaninová byla pozvána na prosincové staršovstvo. Z. Šorm vyřídil poděkování za možnost poslechu nahrávek jak od nemocných členů sboru, tak od „přespolních“.
 • J. Šilar a J. Šarounová zřídili facebookový profil sboru. Jsou na něm jak pozvánky na sborové akce, tak zprávy ze života sboru. Staršovstvo diskutovalo o zveřejňování fotografií na Facebooku. Dotáže se členů sboru, zda se zveřejněním fotografií, na kterých budou též zachyceni, souhlasí. J. Raisová rozešle dotaz mailem, bude součástí sborových ohlášek a vánočního sborového dopisu.
 • Staršovstvo kladně hodnotilo průběh konfirmační slavnosti i první setkání „Náboženství pro dospělé“.
 • Staršovstvo schválilo nový ceník krátkodobých pronájmů kostela.
 • Staršovstvo jednalo o opravě hrobového místa D. Bružové. J. Raisová zajistí druhou cenovou nabídku na opravu od mimopražské firmy.
 • Staršovstvo rozhodlo, aby obraz od O. Rady, kompenzující nájemné, byl věnován do dobročinné aukce Cesty domů a jeho výběr byl svěřen její ředitelce a organizátorce aukce.
 • P. Coufal seznámí členy hospodářské komise s programováním topení ve sborovém sále, aby je bylo možno regulovat i případě jeho nemoci.
 • Staršovstvo schválilo obnovený Statut sociálního fondu křesťanské služby a návrh členů jeho rady.
 • Staršovstvo přijalo zprávu křesťanské služby o přípravě adventního trhu. Potvrdilo, že jeho výtěžek bude letos věnován pro středisko Víteček. Na tento účel bude v neděli 8.12. věnována i chrámová sbírka, kterou sbor zdvojnásobí. Z. Šorm vyřídil zábor chodníku před kostelem pro stánek trhu. M. Chábová zašle Z. Šormovi podklady pro výrobu plakátu.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti Salvátorského pěveckého sboru o bezplatné zapůjčení sborového sálu 30.11. pro pěvecké soustředění k přípravě Adventních nešpor.
 • Staršovstvo souhlasilo s pronájmem sborového sálu Diakonii na 12 setkání v projektu „Nejsme sami“ v průběhu února až září 2020.
 • Staršovstvo vyhovělo žádosti střediska Diakonie Dobroduš na bezplatné propůjčení sálu a zázemí v 1. patře za účelem vánoční besídky pro klienty a dobrovolníky služby následné péče 9.12.
 • Staršovstvo rozhodlo o konání archové sbírky pro „Dny bible“ od 17.11 do 15.12.
 • Staršovstvo diskutovalo o vysluhování Večeře Páně dětem. Nynější způsob vysluhování bude vždy stručně ohlášen při přípravě na vysluhování a v lednu se bude konat otevřené setkání na toto téma.
 • Z. Šorm oznámil, že byl synodní radou požádán, aby přijal na třítýdenní praxi studentku bohosloví Annu Pokornou. Praxi v našem sboru vykoná od 3. do 24.ledna 2020.

číslo 196, listopad 2019
předchozí   další

Obsah

O džihádu srdcem
Sborový facebook
Středisko Víteček – představení
Nové knihy
Pozvánka na vycházku
Zprávy ze staršovstva 14.11.2019
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).