Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 12. 12. 2019

 • Staršovstvo rozhodlo, že sbírka na pastelky pro Berkat potrvá do 22.12.2019.
 • Sborový pobyt na horách se bude konat v Jánských Lázních od 22. do 28.2. a je možné se přihlásit do 15.1.2020. Věcné informace budou vyvěšeny na nástěnce a vyjdou v Hroznu.
 • Osvětlení varhan se řeší. F. Krupička instaloval osvětlení pedálů. M. Cháb jedná s pasíři o úpravě nástěnné lampy. Staršovstvo souhlasí s úpravou v ceně do 8000,–Kč.
 • J. Raisová rozeslala seznam těch, kdo si nepřejí zveřejnit své fotky na facebooku. Správci to budou respektovat.
 • Staršovstvo zhodnotilo minulé dění ve sboru. Konstatovalo nízkou účast na benefičním koncertě pro neziskové organizace. Nejen vzhledem k jeho dobré úrovni, ale i vzhledem k rozhodnutí o cílené podpoře těchto organizací je škoda, že účast členů sboru nebyla hojnější.
 • Staršovstvo probralo plán sboru na další období. Kromě obvyklých shromáždění o svátcích nastupuje od 3.1. na třítýdenní praxi do našeho sboru studentka bohosloví Anna Pokorná, která během ledna povede bohoslužby, biblické i náboženství. V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů (18.–25.1.) se bude konat ekumenické modlitební shromáždění. Staršovstvo také souhlasilo s možností uspořádat ve sboru společnou oslavu Silvestra.
 • V rámci hospodářských záležitostí jednalo staršovstvo o úpravě vchodu do obchodu Jednoho světa, výměně koberce v kostele, opravě balkónů, opravě plošiny na schodech do kostela (byla realizována 10.12), vyklizení půdy (bylo již provedeno), svázání matrik, opravě hrobu D. Brůžové, opravách v bytech ve sborovém domě, řešení akustiky ve sborovém sále, opravě zdi na dvorku, zakoupení schůdků pro vyvěšování písniček aj.
 • Staršovstvo rozhodlo, že ponechá původní cenu 1200 Kč za pronájem varhan při koncertech.
 • Staršovstvo vzalo na vědomí uzavření smlouvy na přístup ke sborovému účetnictví v počítačovém programu a souhlasilo s navýšením ceny za vedení sborového účetnictví na 4000,–Kč za měsíc.
 • Staršovstvo rozhodlo, že výtěžek z benefičního koncertu v listopadu 3160,–Kč bude věnován Berkatu vzhledem k tomu, že výtěžek trhu je věnován Vítečku.
 • M. Cháb informoval staršovstvo o vrácení půjček od Horáckého seniorátu i od sboru v Jičíně.
 • Hospodářská komise se bude scházet vždy v úterý před staršovstvem v 19 hodin.
 • Staršovstvo souhlasilo se zakoupením notebooku pro sborové účetnictví do částky 10000 Kč.
 • Staršovstvo souhlasilo s uzavřením DPP s Jitkou Krupičkovou na funkci správce sborových financí od 1.1.2020 podle předloženého návrhu.
 • Staršovstvo projednalo návrhy nové pracovní smlouvy (Správce domu a kostelník) a DPP (Správce krátkodobých pronájmů) pro P. Coufala a souhlasí s jejich uzavřením od 1.1.2020.
 • Staršovstvo hledá zájemce o funkci Správce nájemních smluv.
 • Pracovní schůzka k dořešení pracovních činností a předání agend se uskuteční do vánoc.
 • Jako host se jednání staršovstva zúčastnila sborová kantorka E. Slaninová. Staršovstvo s ní hovořilo o nahrávání bohoslužeb, o zavedeném postludiu i o možnostech učení nových písní.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o jednání křesťanské služby a zajištění dárků pro děti a seniory.
 • Staršovstvo rozhodlo o uspořádání otevřeného rozhovoru o vysluhování Večeře Páně dětem v neděli 12.1.2020 po bohoslužbách a pověřilo Z. Šorma, aby připravil úvod.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o nabídkách programů: 1/ Hana Bergmannová Klímová – beseda s členem 311. Čs. Bombardovací perutě Tomášem Lomem Löwensteinem o knize, kterou společně vydali; 2/ Ruth Šormová – o Cestě domů. Staršovstvo s nimi souhlasilo a pověřilo Z. Šorma aj. Raisovou, aby vybrali a dojednali vhodný termín.
 • Z. Šorm upozornil staršovstvo na došlou poštu ze synodní rady a seniorátu. K podnětu ohledně Fondu klidného stáří se staršovstvo vrátí na příští schůzi.

číslo 197, leden 2020
předchozí   další

Obsah

Kázání
My druzí, ty první
Rozhovor o vysluhování Večeře Páně dětem
Adventní trh a Víteček
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).