Vinohradský sbor ČCE

Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha

Bože, Duchem svým svatým z milosti, skloň srdce naše k milosrdenství, bychom je opravdu činili, tobě zde v bližních svých věrně sloužili.

Tento verš z písně 478 si vybral pro své smuteční oznámení Miroslav Frydrych, farář naposledy v Kolíně, předtím v Bohuslavicích nad Metují a Odrách. Zemřel v Kolíně ve věku nedožitých 92 let 2.3.2020. Ve vinohradském sboru ho nejspíš nikdo moc neznal, přesto snad nevadí, když budu sdílet několik vzpomínek na něho. Zmíněný verš je k nim dobrým zarámováním.

Miroslav Frydrych byl farářem kolínského sboru v době, kdy se tam naše rodina přistěhovala. Bylo mi deset let, a tak jsem v kolínském sboru prožila část dětství, pak dospívání, konfirmaci i první čas ve skupině evangelické mládeže. A právě do této doby spadají moje nejsilnější vzpomínky. Miroslav Frydrych nebyl myslím oslnivým kazatelem, ale to člověk ve třinácti letech jednak úplně nerozpozná a jednak neocení. Uměl ale věnovat lidem ve sboru, mladým i starším, svůj čas. A právě to po letech vnímám jako něco nevšedního, něco, co bylo v době dospívání možná klíčové pro to, že se mnozí z nás, tehdejších mládežníků, aktivně zapojili do církve. Miroslava Frydrycha jsme směli oslovovat „strýčku“ a skutečně byl pro nás často spíše legračním strýčkem než důstojným panem farářem. Měl opravdu osobitý humor. Vyrážel s kluky na fotbal, kde v hledišti hlasitě fandil slovy „cigicaga hej, hej hej“, aniž by bral příliš na vědomí, že fandí nikoliv domácím, ale hostům, což bylo zdrojem nevole ostatních diváků. Jezdil s námi „nedospělci“ do Herlíkovic na brigády a v zimě na lyže, vzal nás na několik dní na uprázdněnou faru v Bohuslavicích, kde tak během pobytu dal nenásilně dohromady čerstvě konfirmované dorostence s o tři roky starší mládeží. Nejenže připravoval duchovní program, ale s chutí hrál s námi i bláznivé noční hry v zahradě. Různých víkendových pobytů a výletů bylo daleko více a nikdy při nich nezkazil žádnou legraci.

Když předloni v Ratiboři na faře slavil devadesáté narozeniny, oblékli ho do valašského kroje, hrálo se na harmoniku, zpívalo, on jenom zářil a pak pronesl, že jen málo lidí může říct, že slaví devadesátku v místnosti, kde se právě před těmi devadesáti lety narodili. On však ano – pootočil se a ukázal do rohu sborového sálu, kde tehdy stála postel. Zní to skoro cimrmanovsky, že…

Nevíme vlastně, zda jsme mu dokázali někdy poděkovat za to, co pro nás jako farář v těchto citlivých letech dělal právě tím, že nám věnoval tolik času a snažil se, abychom vrostli do naší církve. Vedle vší té legrace nás totiž laskavě vedl správným směrem, aniž my jsme vůbec tušili, že nás vede a usměrňuje. Strýčka tak trochu podezíráme, že byl pro nás svým způsobem převlečeným „Hospodinem“…

Když jsme se s ním před několika lety jako skupina tehdejších mládežníků sešli a zavzpomínali na tuto dobu, měl v očích chvílemi slzy, i když ani tehdy neztratil svůj pověstný humor. Budeme na něj vzpomínat a přejeme podobného „strýčka faráře“ i dnešním mladým lidem.

Jana Šarounová a Lubomír Bureš – psáno pro Český bratr

číslo 200, duben 2020
předchozí   další

Obsah

Slovo pro Květnou neděli
Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha
Modlitba
Střídmost?
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Do doby koronaviru
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).