Vinohradský sbor ČCE

Modlitba Matěje Chába při nahrávaných „koronavirových“ bohoslužbách 22.3.2020

Sjednoceni v Duchu Svatém, prosme našeho nebeského Otce:
Pamatuj Bože na ty, kdo se bojí, na ty, kdo si myslí, že jsou bezmocní. Posiluj nás všechny, kdo cítíme nejistou.

Pamatuj Bože na nemocné, ujmi se jich, posilni je a dej jim radost, kterou jim nemůže nikdo vzít. Pamatuj Bože na ty, kdo se o nemocné starají, pamatuj na lékaře, na zdravotní sestry, na pečovatele. Když jsou naplnění vlastními pochybnostmi a obavami, když jsou unavení, žehnej jim, aby v sobě našli klid, lásku a sílu, na kterou čekají ti, o které se starají.

Pamatuj Bože na ty, kdo se starají o pořádek, pamatuj na hasiče, na policisty na vojáky, posiluj je, aby i oni přes pochybnosti a přepracování znovu nacházeli smysl svého poslání a aby se mohli postarat o každého, kdo se na ně s důvěrou obrátí.

Pamatuj Bože na ty, kdo spravují vesnice, města a státy, posiluj je, aby přes nejistotu a slabost, kterou mohou v této době pociťovat, jednali moudře, laskavě a důstojně.

Pamatuj Bože na ty, kdo konají dobré skutky, posiluj je, aby uměli pomáhat těm, kteří to potřebují, ať už jsou sympatičtí nebo ne, a nemysleli přitom na odměnu nebo vděk.

Pamatuj Bože na naše blízké, ty nás znáš jménem a víš o každém, za co prosí a co ho trápí. Pamatuj Bože, na svou církev, dávej jí svůj pokoj a posiluj ji, aby slovem Tvého evangelia uměla zahánět strach a ujišťovala o tom, že Ty jsi naše síla a ochrana a že se s Tebou nemusíme bát. Bože, ty jsi počátek i dárce všeho. Je nám dobře, když cítíme tvé milosrdenství, tvou lásku a moudrost, a když Ti v důvěře ve tvoji lásku smíme svěřovat naše prosby a přímluvy.

Amen.

číslo 200, duben 2020
předchozí   další

Obsah

Slovo pro Květnou neděli
Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha
Modlitba
Střídmost?
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Do doby koronaviru
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).