Vinohradský sbor ČCE

Střídmost?

Reakce na článek v Českém bratru

Poslední číslo časopisu Český bratr mělo hlavní téma: Střídmost. Toto nenápadné slovo v sobě podle mého názoru skrývá snad největší problém naší dnešní situace.

Ona totiž nestřídmost, či kategorický imperativ nestřídmosti konzumní společnosti je zabudován přímo v ekonomickém systému. Výroba musí růst–tedy spotřeba musí růst, jinak systém zkolabuje. Prorok Karel Čapek to popsal v románu Válka s mloky. Lidé musí ničit zemi, aby fungoval celý systém. Tuto řízenou sebevraždu nelze zastavit úsilím politiků. Lidé chtějí mít stále víc, politici musí být zvoleni, a proto na to nemohou upozornit. Je to ničení planety– ekologické katastrofy, ničení přírodních zdrojů, které nejsou bezedné, přelidněnost zejména v chudých zemích. To vše nejde zastavit z politických důvodů.

Problém je jistě umocněn ještě podstatným znakem naší civilizace: není totiž řízena lidmi, ale neviditelnou rukou trhu. Tento smrtelně nebezpečný vládce lidí umisťuje výrobu třeba do Číny, protože tam je pracovní síla nejlevnější, i když tím zničí domácí průmysl. Snaží se ničit umění, protože tržně se vyplatí provozovat jen nejslavnější díla těch nejslavnějších autorů, hrozí zdravotnictví, protože lékaři, pokud by se chovali tržně, by měli léčit jen nejbohatší pacienty. A tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Trhem vedený vývoj pozvolna přesouvá bohatství k těm nejbohatším, zatím co chudí víc a více chudnou.

Od dob Karla Marxe se snaží společnost tomuto trendu čelit politicky. Myslím tím ideu socialismu, přesněji právo vlády zasahovat do svobodného ekonomického systému a část zisku přerozdělovat, více či méně úspěšně. Žádná vláda však nemůže konat důsledně, protože přijímá ekonomický systém založený na nestřídmosti, plýtvání, konzumu. A tak se točíme stále v kruhu.

Církve, křesťané jsou jediní, kdo mohou začít bít na poplach a snažit se o to, aby se řekla pravda o řízené celospolečenské, celosvětové sebevraždě.

Ježíšovo učení–evangelium by totiž dokázalo ten bludný kruh přetnout a pomoci světu–společnosti–bližním, pokud by se o to snažily ty dvě miliardy křesťanů, ke kterým náležíme. Jak to udělat? Nastíním zde témata k přemýšlení, reakcím čtenářů i diskusi:

1) Co je úkolem křesťanů, tedy i církví v 21. století?

Myslím, že aplikovat evangelium do praktického, současného života.

2) Evangelium (tím myslím Ježíšovo učení= celou teologii, učení církve, aktivity křesťanů) celkem jasně vymezuje, nařizuje, jak bychom měli žít.

Proviníme-li se, následuje trest. Nestřídmost v jídle–všechny druhy zdravotních problémů. Nestřídmost ve spotřebě – ničení planety. Nestřídmost v politice – tím rozumím třeba snahu velmocí získat víc a víc – zákonitý pád. Historie se hemží příklady, jak a proč říše zanikaly.

3) Co my, členové sboru na Vinohradech, můžeme dělat?

Uvědomit si tuto skutečnost mezi sebou – i k tomu slouží biblické hodiny – a aplikovat tyto poznatky na náš soukromý život.

Snažit se dle možností podporovat trendy v bodu 4:

4) Církve a křesťané zaspali dobu.

Vůbec nedokážeme aplikovat evangelium a vyjádřit ho soudobým jazykem, srozumitelným sdělením pro lidi mimo církev. Přijali jsme mnohdy tisíce(!) let staré prostředky komunikace a nedokážeme je aplikovat na dnešek. Proto se zdá, že evangelium nemá co říci dnešku. Opak je pravdou.

Radoslav Kvapil

číslo 200, duben 2020
předchozí   další

Obsah

Slovo pro Květnou neděli
Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha
Modlitba
Střídmost?
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Do doby koronaviru
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).