Vinohradský sbor ČCE

Tělo a duše ve zdraví a nemoci

Ze sborové knihovničky

foto: kniha

Knížka malého formátu od Zdeňka Susy, lékaře, učitele i výpomocného kazatele ČCE odráží zkušenosti lékaře. Ve výstižné předmluvě k ní píše Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc:
„Autor dovede obdivuhodně vyjádřit to, co lékař cítí při styku s nemocným a umí pojmenovat vztah k pacientovi, nikoli jen podle výsledků z laboratoře a sofistikovaných vyšetření, nýbrž pochopením jeho myšlenek, víry, jeho nejhlouběji uložených starostí i nadějí. Lidské tělo i duše mají mnoho vzájemných vztahů, které autor shrnuje do přiléhavého pojmu medicína“ souvislosti.

V úvodu své knížky píše Zdeněk Susa: „Při psaní jsem vzpomínal na své hodiny v Jaboku, oprášil jsem své starší – lékařské i církevní – články, přednášky a rozhovory, doplnil jsem je a aktualizoval.“ Mohli bychom tedy říci, že se jedná o sbírku (55) rozmanitých fejetonů, které se dotýkají jak jednotlivých medicínských oborů, tak i lékařské etiky, duševního a duchovního rozměru uzdravování.

Malá ukázka je z pořadí šestého „fejetonu“ TROJÍ SPOJENÍ a myslím si, že se hodí jako dobrá rada pro dnešní „dobu rouškovou“:

„Vždycky se vědělo, že lidé, kteří jsou na tom dobře duševně, se lépe brání nemocem. Dnes se objevují první práce, které to experimentálně prokazují – také imunita je pod vlivem centrálního nervového systému. Dříve se říkalo, že “veselá mysl, půl zdraví„. Dnes by se řeklo spíše, že kdo je “v pohodě„, má lepší imunitu. Samozřejmě, že účinek duševní pohody není stoprocentní – není to celé zdraví, ale ta příslovečná půlka stojí za to: Kdo je “v pohodě„, bude se lépe cítit tělesně, bude se lépe bránit nemocem, a pokud přece onemocní, bude se lépe léčit.“

Barbora Uličná

číslo 200, duben 2020
předchozí   další

Obsah

Slovo pro Květnou neděli
Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha
Modlitba
Střídmost?
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Do doby koronaviru
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).