Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 12. 3. 2020

 • Staršovstvo jednalo o sborovém provozu vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a doporučením synodní rady. Rozhodlo o dočasném zrušení všech pravidelných sborových shromáždění až do další schůze staršovstva. Zároveň domluvilo zvukový přenos bohoslužeb bez písní, které bude připravovat bratr farář se službami presbyterů. Budou spolu s psanou formou k dispozici vždy v neděli po desáté hodině.
 • Staršovstvo pokračovalo v rozhovoru o vysluhování Večeře Páně dětem. Výsledkem rozhovoru je toto usnesení: Staršovstvo souhlasí, aby k vysluhování Večeře Páně pod obojí byli zvány stejně jako dospělí i děti. Je na domluvě dítěte i dospělých, kteří je provázejí, zda budou děti přijímat, nebo dostanou v kruhu požehnání. Pokud se domluví na přijímání, sdílejí s dětmi chléb i kalich. Případně dají rodiče vědět, zda jim má vysluhující vysloužit sám.
 • Sborový pobyt na horách se v příštím roce 13.–20.2.2021 uskuteční ve středisku naší církve v Herlíkovicích.
 • Osvětlení varhan je realizováno. Byla demontována nástěnná lampa a odvezena k úpravě.
 • Staršovstvo souhlasí s evidenčním dotazníkem, jak jej vypracovali J. Raisová a Z. Šorm.
 • J. Šarounová informovala staršovstvo o přípravě programu na Noc kostelů.
 • M. Cháb projednal se seniorem poskytnutí údajů ze stávajících nájemních smluv seniorátnímu výboru.
 • Staršovstvo souhlasí, aby byly zápisy ze schůzí poskytnuty patronovi sboru za seniorátní výbor D. Hellerovi.
 • Vzhledem k nouzovému stavu budou členové sboru informováni o možnosti přispět na postní sbírku Diakonie na sborový účet.
 • Staršovstvo kladně hodnotilo besedu s R. Šormovou o „Cestě domů“.
 • Staršovstvo souhlasilo, aby sbor uzavřel smlouvu o dílo na zajištění správy nájemních bytů s L. Cvrčkovou.
 • Vzhledem k chystané opravě balkonů, balkonových dveří a dveří v obchůdku Jednoho světa hospodářská komise navrhla navýšení rozpočtu o 100.000,–Kč a doporučila jej ke schválení.
 • V místnosti pro děti (kobce) v kostele je k dispozici rádio naladěné na přenos bohoslužeb.
 • Staršovstvo souhlasí, aby byl J. Krupičkové zřízen přístup do datové schránky sboru…
 • Staršovstvo rozhodlo o odměnách pro zaměstnance sboru vzhledem k přechodnému období a předávání agendy.
 • Staršovstvo odložilo přípravu výročního sborového shromáždění.
 • Staršovstvo odložilo také přípravu svátečních shromáždění o velikonocích i přípravu velikonočního sborového dopisu, protože zatím není jasné, co mimořádný stav umožní.
 • Staršovstvo rozhodlo, že při pohřbech nečlenů sboru budou otevírání kostela, organizace a úklid zajišťovány brigádnicky jako při krátkodobých pronájmech.
 • Staršovstvo souhlasilo s nákupem náhradního čerpadla pro řešení případné havarijní situace ve sklepních prostorách.
 • Ostatní body programu staršovstvo zatím odložilo na příští schůzi.

Zdeněk Šorm

číslo 200, duben 2020
předchozí   další

Obsah

Slovo pro Květnou neděli
Vzpomínka na kolínského faráře Miroslava Frydrycha
Modlitba
Střídmost?
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
Do doby koronaviru
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).