Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 11.6.2020

 • Staršovstvo doporučilo Lenku Payne pro práci nemocniční kaplanky.
 • Staršovstvo projednalo zajištění programu Noci kostelů.
 • Staršovstvo připravovalo výroční sborové shromáždění. Navrhlo jeho činovníky a program.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o přípravách rodinného tábora v Poušti u Bechyně. Staršovstvo souhlasilo s příspěvkem do 10.000,–Kč na jeho pořádání.
 • M. Janeček a P. Coufal vytvořili manuál pro obsluhu vytápění sborových prostor. Manuál bude rozeslán presbyterům a bude k dispozici ve farní kanceláři.
 • Z. Šorm informoval o vykonaných sbírkách – pro Diakonii 4086,–Kč, sbírka na Jeronýmovu Jednotu 28.100,–Kč (po zdvojnásobení), na církevní tisk 3062,–Kč.
 • Vzhledem k letním zástupům je třeba zeptat se hostujících farářů, zda souhlasí s nahráváním bohoslužeb, které povedou.
 • Sbor odprodal starý mixážní pult.
 • Hospodářská komise doporučila, aby výměnu koberců v kostele provedla firma TD podlahy. Výrobu nových stupínků zajistí P. Coufal do 10.000,–Kč.
 • Plánované natření oken (vnější okna v modlitebně a ve 3 bytech) bude pravděpodobně odloženo, protože se nepodařilo najít natěrače.
 • Staršovstvo projednalo vnitropodnikovou směrnici a směrnici archivační a jejich návrhy doporučilo výročnímu sborovému shromáždění.
 • Sálová komise doporučila pro zlepšení akustiky ve sborovém sále oslovit autorku původního návrhu B. Veselou a projednat řešení s ní.
 • P. Coufal do konce srpna instaluje domovní nástěnku pro informování nájemníků.
 • Staršovstvo jednalo o možnostech pomoci s platbami některých nájemníků vzhledem k důsledkům karantény. Prozatím platby za druhý kvartál odkládá do konce září vzhledem k tomu, že nejsou jasná pravidla státní podpory.
 • Staršovstvo pověřilo M. Chába, aby zastupoval sbor při seniorátní revizi sborového účetnictví.
 • Staršovstvo souhlasí s udělením neplaceného volna P. Coufalovi v červenci pro účast na skautských táborech.
 • Staršovstvo znovu jmenovalo členy správní komise obchodu Jednoho světa OPS za sbor: M. Lešikara, J. Raisovou, J. Melicharovou.
 • Z. Šorm tlumočil staršovstvu žádost synodní rady, aby staršovstva zařadila na program zářijových schůzí rozhovor o vhodných kandidátech pro volbu nové synodní rady v roce 2021 a návrhy prostřednictvím konventuálu sdělily předsednictvům konventů.
 • Staršovstvo souhlasilo s rozesláním prosby o pomoc při bakalářské práci K. Sojky na sborový mailový adresář.
 • Staršovstvo prodloužilo o rok možnost bezplatného pronájmu kostela pro účinkující podzimního benefičního koncertu.
 • J. Šarounová informovala staršovstvo o jednání s majiteli, kterým sbor daroval pozemek v Kamenném Přívozu, původně získaný odkazem v dědickém řízení.

Zdeněk Šorm

číslo 202, červen 2020
předchozí   další

Obsah

O zlých vinařích
Noc kostelů
Pod svícnem tma
Zprávy ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).