Vinohradský sbor ČCE

Ježíšovo pokušení

Matouš 4,1 – 16

foto: bohosluzby

Místo výkladu jsem si pro vás vymyslel takovou covidovou parafrázi:

Poté, co ho křest ujistil, že je Boží Syn, táhlo to Ježíše do samoty, aby si utřídil myšlenky. Navíc si řekl, že taková dobrovolná karanténa bude v duchu solidarity. Přispěje k tomu, aby se epidemie nešířila. Syn člověka přece nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil. Odjel tedy na samotu do hor. Nikde nikdo, ani signál tu nebyl – pravé místo pro meditaci. Po čase mu ale došly zásoby a nejbližší horská chata byla kvůli mimořádným opatřením zavřená. Dostavil se hlad.

A tu se v něm ozval hlásek: „Jsi přece Syn Boží. Tak tu kamennou boudu otevři. Najíš se a nasytíš i ostatní turisty. Copak nemáš lámat chléb hladovému?“ Jenomže Ježíš si vzpomněl, že bible říká, že chleba není všechno, že je toho v ní víc a život je právě v tom všem.

Ale ten hlásek hned navázal a právě bible se přitom dovolával: „Jistě, nejde jen o chleba, ale o víru. Jestli jsi Boží Syn, tak o ní lidi přesvědč! To ale musíš do Prahy, třeba na Pražský hrad. Skoč ze svatého Víta. To bude bomba! Neboj, nic se ti nestane, vždyť to bible pořád říká: Bůh tě přece chrání, nedopustí, aby se ti stalo něco zlého. Copak tomu nevěříš?“ Jenomže Ježíš si zase vzpomněl, že v bibli také četl: „Nebudeš Pána Boha pokoušet.“

Jenomže ten hlásek se nedal. Když Ježíš otevřel noviny, co si přivezl, a viděl, jak to teď ti nahoře vedou a jak jim to přesto díky politickému marketingu vychází, ozval se znovu: „Vidíš, stačí šikovnej marketing. Já ti povím, jak se to dělá. Jsi přece Boží Syn. Můžeš pro Boží věc získat celej svět. Jen dej na mě a bude na zemi Boží království.“ A tehdy Ježíšovi svitlo – vždyť bych v tom zbožném nadšení dal za pravdu právě tomu, že o tom nebi na zemi rozhoduje někdo úplně jiný než Bůh. A tak ten hlásek okřikl: „Běž někam, ty ďábelskej našeptávači! Bible především říká, že máme všechno od Boha, a tak si nemusíme a nemáme od nikoho nechat nakukat, že bychom ho museli poslouchat. Důvěra a poslušnost patří jenom Bohu!“

A jak to řekl, pocítil najednou svobodu a klid. Nic ho už nezmákne, ani ta karanténa. Může jít a svobodně jí čelit. Ani ty zbožný kecy ho nezavedou. A tak se sbalil a vrátil se tam, kde to bylo nejhorší – jako dobrovolník na covidový oddělení.

Zdeněk Šorm

číslo 208, únor 2021
předchozí   další

Obsah

Ježíšovo pokušení
Létající stroje
Pracovní listy - dějiny 17. století
Houbařka
Rychlá sbírka
Z obchůdku Jednoho světa podruhé
Zprávy ze staršovstva 11. 2. 2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).