Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 11. 2. 2021

 • Staršovstvo se sejde k rozhovoru o rozvojovém plánu sboru na mimořádné schůzi 4.3., pokud bude možné setkání tváří v tvář. V případě, že to mimořádná opatření nedovolí, schůze bude odložena.
 • Staršovstvo upravilo usnesení o sbírce na projekt „Iglou“. Protože se v něm nekupují jednotlivé přístřešky pro lidi bez domova, ale doplňuje se fond, ze kterého již byly zakoupeny, bude archová sbírka na tento projekt v celé výši převedena Armádě spásy.
 • J. Šarounová a J. Šilar připravili elektronický formulář pro individuální objednávky nového zpěvníku. Bude zveřejněn, až k objednávce vyzve synodní rada.
 • M. Janeček informoval staršovstvo o výběru obrazů O. Rady, které sbor daruje Středisku humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o rekonstrukci elektroinstalace ve sborové kanceláře. Rekonstrukce je dokončena. Staršovstvo vzalo bez výhrad na vědomí dohodu o provedení práce na vymalování kanceláře, kterou uzavřeli statutáři sboru.
 • Staršovstvo se seznámilo s žádostí libeňského sboru o půjčku na pokrytí rekonstrukce střechy sborového domu a návrhu smlouvy o zápůjčce. Půjčku musí schvalovat sborové shromáždění. Staršovstvo připraví návrh smlouvy do příští schůze.
 • Vzhledem ke změně výpočtu odvodu do Personálního fondu bude sbor podávat DPPO v řádném termínu a vyúčtování energii bude řešeno dohadnou položkou.
 • Staršovstvo souhlasilo se změnou DDP pro J. Krupičkovou (správce sborových financí) a P. Coufala (správce krátkodobých pronájmů) na dobu neurčitou.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě výročního sborového shromáždění. I když je zatím mimořádná opatření neumožňují, stanovilo jeho termín na 21.3. Pověřilo statutáře a sborovou sestru úpravou seznamu členů s hlasovným právem podle novely církevního zřízení. Pověřilo M. Chába, aby do sborového dopisu o hospodaření zařadil doporučení samostatné platby saláru za každou osobu, jak to nové upravují řády církve. Domluvilo se na přípravě zpráv o životě a hospodaření sboru.
 • M. Cháb připraví na příští schůzi návrh možného snížení počtu členů staršovstva pro případné rozhodnutí sborového shromáždění.
 • M. Cháb podal staršovstvu zprávu o jednání konventuálů v situace, kdy se konventy nemohly řádně sejít.
 • Staršovstvo rozhodlo, že se sbor připojí k postní sbírce Diakonie formou archové sbírky od 28.2 do 2.4.
 • J. Šarounová seznámila staršovstvo s rozhovory, které vedli statutáři s J. Raisovou a P. Coufalem o jejich práci, jak bylo dohodnuto před rokem při novém rozdělení kompetencí sborových zaměstnanců. Z rozhovorů vyplynula především potřeba vyjasnit ještě kompetence i postupy v některých konkrétních případech. Zaměstnanci sboru připraví jejich seznam. J. Šarounová také apelovala (nejen) na presbytery, aby pokud možno reagovali na maily od J. Raisové, které obsahují konkrétní dotazy.
 • Staršovstvo také hovořilo o nemocných členech sboru a jejich situaci.

Zdeněk Šorm

číslo 208, únor 2021
předchozí   další

Obsah

Ježíšovo pokušení
Létající stroje
Pracovní listy - dějiny 17. století
Houbařka
Rychlá sbírka
Z obchůdku Jednoho světa podruhé
Zprávy ze staršovstva 11. 2. 2021
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).