Vinohradský sbor ČCE

Ze staršovstva

Staršovstvo na své pravidelné schůzi 9.6. mj.:

  • přivítalo plánované vykonání křtu Zdeňka a Jana Zahradníkových v neděli 12. 6.;
  • projednalo poslední přípravy na akce v našem sboru v souvislosti se setkáním křesťanů Pozvání k naději ve dnech 17. – 19. 6;
  • schválilo návrh křesťanské služby podporovat od příštího roku další dítě v rámci projektu Adopce na dálku a potvrdilo finanční zastřešení této podpory;
  • vděčně uvítalo rozhodnutí sester Bruknerové, Melicharové a Raisové vést dále mateřské centrum v našem sborovém domě a vyslovilo nabídku podpory této činnosti;
  • vzalo na vědomí, že výnos letošní sbírky na Jeronymovu jednotu činí 19 500 Kč, tedy o 500 Kč méně, než bylo plánováno, a o 2 500 Kč méně oproti loňskému výsledku.

(es)

číslo 55, červenec - srpen 2005
předchozí   další

Obsah

Kázání ze synodu 22.5.2005
Církev jako Boží dar a stvoření
Výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy
Pozvání k naději
Zase na výletě
Evangelíci v Liberci
Presbyterní postřehy
Táborové historie IV
Básně Vlasty Chroustové
Ze staršovstva
Prázdninový provoz ve sboruArchiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).