Vinohradský sbor ČCE

První výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy – 22.3.2005

Z webových stránek Arcidiecézní charity Praha (www.charita–adopce.cz)

Ve dnech 23. února až 8. března 2005 se uskutečnil první výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy. Deset „adoptivních“ rodičů mělo možnost prohlédnout si kulturní a přírodní zajímavosti Ugandy i setkat se se svými „adoptovanými“ dětmi.

Po příletu do země jsme si nejprve prohlédli hlavní město Kampalu s jejími historickými památkami. K těm nejzajímavějším patří například hrobky králů kmene Baganda (Kasubi Tombs) či nádherná anglikánská katedrála. Druhý den jsme se přesunuli do městečka Mukono, abychom měli blíž k vesnicím, ve kterých žijí naše děti. Pobyli jsme s nimi pět dní. Každý z rodičů měl možnost strávit den se svým „adoptivním“ dítětem a jeho rodinou. Být hostem v chýšce či prostém domečku patřilo určitě k těm nejsilnějším zážitkům. Poznali jsme život na vesnici a navštívili i jednu z vesnických škol. Spolu s dětmi z Kateete Primary School jsme prožili „Česko – ugandský kulturní den“. Náplní dalšího dne byla návštěva Botanické zahrady v Entebbe. Všichni se dobře bavili během společného pikniku, dětem a našim ugandským spolupracovníkům nejvíce chutnaly české salámy, tatranky a bábovka. Po těchto emočně nabitých dnech jsme se vydali na cestu na západ do národních parků. Navštívili jsme Queen Elizabeth National Park a Semliki National Park. Krása ugandské fauny a flóry ohromila snad každého z nás. Mezi nejsilnější zážitky patřilo setkání se slony a projížďka lodičkou po kanálu Kazinga. Ještě jsme se zastavili na den v Kampale na trzích a už jsme museli zase zpátky do zasněžené Prahy. Byli jsme hluboce dotčeni životem v této nádherné, leč velmi chudé africké zemi.

Další výlet je v případě zájmu „rodičů“ plánován na únor/březen 2006. Pokud chcete obdržet přihlášku na tuto cestu (přibližně v prosinci 2005), pošlete svůj e–mailový kontakt, příp. adresu na uganda@charita–adopce.cz nebo ADCH Praha, Londýnská 44, 120 00 Praha 2.

Vybrala Jana Fučikovská

číslo 55, červenec - srpen 2005
předchozí   další

Obsah

Kázání ze synodu 22.5.2005
Církev jako Boží dar a stvoření
Výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy
Pozvání k naději
Zase na výletě
Evangelíci v Liberci
Presbyterní postřehy
Táborové historie IV
Básně Vlasty Chroustové
Ze staršovstva
Prázdninový provoz ve sboruArchiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).