Vinohradský sbor ČCE

Pozvání k naději

Setkání křesťanů 2005 očima dobrovolnice

Počasí o víkendu 17.–19.6. bylo nádherné. Ideální teplota kolem 20°C, sluníčko a mírný vítr… Pokud se snad někomu zdálo, že blankytné nebe nad Hradčany přilákalo nějak neobyčejně mnoho turistů, nezmýlil se. Tito návštěvníci však do Prahy nepřijeli za památkami a levným pivem. Důvodem jejich návštěvy bylo pražské pozvání. Pozvání k naději.

Ti, kdo se setkání zúčastnili nebo se stali hostiteli, jistě program znají. Pro ty ostatní ho zde ale stručně shrnu. Setkání křesťanů PRAHA 2005 s podtitulem „Pozvání k naději“ se zúčastnili věřící z celé střední Evropy. Zahraniční a mimopražští hosté byli ubytováni ve školách, sborech a hostitelských rodinách. Setkání začalo v pátek příjezdem účastníků a jejich ubytováním. Večer se konaly pobožnosti a další programy ve sborech a farnostech, v sobotu pak probíhalo hlavní dění včetně velkého shromáždění na Ovocném trhu, které bylo vysíláno v přímém přenosu na ČT 2. Na neděli zbyly jen závěrečné bohoslužby a odjezd. V hrubé kostře vypadalo setkání takto:

Pátek 17.6.

18:00příjezd; přivítání; ubytování
21:00večerní pobožnosti a další programy ve sborech

Sobota 18.6.

10:00Biblické práce na různých místech Prahy na text Fp 3;7–14
11:30–16:45Tržiště možností — představení různých organizací a aktivit na Ovocném trhu
11:00–16:45Pódiové diskuse; workshopy; koncerty, Střelecký ostrov
17:00Hlavní shromáždění na Ovocném trhu a Jungmannově náměstí
20:00Noc otevřených kostelů — koncerty, divadla, modlitby

Neděle 19.6.  Bohoslužby; odjezd

Do Prahy přijela nejen křesťanská mládež, ale i rodiny a výpravy ze sborů. Nabídka byla bohatá, a tak si každý mohl najít, co mu nejlépe vyhovovalo. Koncerty, dílny, přednášky, tématické procházky. Připraven byl i program pro děti, a tak bylo (snad) o každého postaráno.

Hladký průběh této velké akce zajišťovali dobrovolníci a organizátoři, které bylo možno poznat podle zelených triček s logem setkání. Mezi ně jsem patřila i já. Pomáhala jsem na Střeleckém ostrově, kde probíhaly aktivity pro mládež. Na pódiu běžely od jedenácti hodin koncerty, prokládané diskusemi a prezentacemi, za ním pak probíhala výtvarná, jazyková a taneční dílna, zahrát jste si tu mohli třeba kuličky, petanque nebo si zastřílet z luku. Původně jsem měla tlumočit, naštěstí se našli lidé způsobilejší a já jen občas vypomáhala s překlady u dílen a jinak jsem dělala, co bylo potřeba. Dobrovolníků byl totiž nadbytek, což ale nebylo na škodu, protože se mohli mezi sebou střídat. Já jsem se díky tomu zaběhla podívat na Tržiště možností, kde měla své stánky například naše Diakonie nebo ADRA, prezentovaly se tu i jednotlivé církve a různé jejich organizace.

Setkání pro mě, alespoň pro tento rok, skončilo nedělní bohoslužbou u Martina ve zdi, takzvanou rodinnou, kde byly do kázání zapojeny i děti s výsledky jejich sobotního programu o naději v Noeho arše a Božím slibu – duze. Bylo to veselé a milé, v kostele byli Němci, Poláci, Slováci i Češi a při „mezinárodním“ dětském představení, které doprovázelo kázání, jsem si uvědomila, že záměr setkání se podařil. Šlo přece o společenství a sdílení všech křesťanů. O získání nové síly, nových přátelství a ujištění. Zakončili jsme trojjazyčným zpěvem „Díků“. Ano, Díky, Pane za tvou naději.

Blanka Uličná

číslo 55, červenec - srpen 2005
předchozí   další

Obsah

Kázání ze synodu 22.5.2005
Církev jako Boží dar a stvoření
Výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy
Pozvání k naději
Zase na výletě
Evangelíci v Liberci
Presbyterní postřehy
Táborové historie IV
Básně Vlasty Chroustové
Ze staršovstva
Prázdninový provoz ve sboruArchiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).