Vinohradský sbor ČCE

Výběr z básní Vlasty Chroustové

Sestře Vlastě Chroustové, člence našeho sboru, je 81 let, žije na Jižním Městě, je vdova, má dvě děti a také několik vnoučat. Kvůli své dlouhodobé nemoci nedochází na bohoslužby, ale i přes svůj věk si uchovává mladistvého ducha a svým bližním působí radost básněmi, které píše, když má velkou radost nebo velký smutek. Víra v Pána Boha jí vždy pomáhala a pomáhá překonávat různá úskalí života, a jak sama říká: Pán Bůh ji má rád a vždy při ní stojí.

Velbloud uchem jehly

Dvě tisíciletí mamon naděje dusí,
má oči osleplé, jak odraz zrcadla.
Bože, co člověk vykonati musí,
by láska k bližním nikdy nezvadla.

Slyš Izraeli, já pro tvoji duši
na Orebu jsem smlouvu s tebou uzavřel.
Desatero Boží nechť hříchy tvé ruší
na deskách kamenných jsi přikázání zřel.

Děti duše čisté nechte ke mně jíti,
všechny jsou vítané v Království Božím.
Nevinné oči jako louče svítí,
poté i na Vás požehnání vložím.

Nepokradeš, nezabiješ. Bližší než statek svůj
na prvním místě, jak to v Písmě stojí,
zákon desatera — toť v žití maják tvůj
pak lidská srdce věčný život spojí.

Kdo chápat chce, chápe, že i kvítí
jen z Boží vůle lidem v světě slouží.
Snáze je velbloudu uchem jehly jíti,
než bohatec získá přízeň Boží.

Lazar

Kdysi žil bohatec, honosný nosil šat,
střídal hostiny každou noc a den,
nikoho než sebe neuměl milovat,
chudáci v bídě snili svůj sen.

Bohatec boháče jen k sobě zval
a míjel žebráky na kraji cest,
své hříchy nepřiznal,
nemoc jej postihla a pohřben jest.

Ukončen život je, který si plánoval,
anděl už začal z knih věčna číst;
„duši svou v životě jsi hříchu neprodal,
červi už počali tvé tělo hrýzt!“

V té době poblíže bohatcova domu
toulaví psi mu vředy lízali
snil nebo žil, on Boží viděl slávu
plačící dav ho vkládá do skály.

Zoufalé sestry o pomoc volaly.
Syn Boží přichází, aniž byl zván.
Truchlící dav se dívá do skály,
v úžasu hledí, jak je hrob otvírán.

Ježíš děl: „Lazare, volám tě zpátky!“
Kámen se odvalil a Lazar tam stál,
smrtka odešla zadními vrátky,
smutek se rozplývá. Zázrak se stal!

číslo 55, červenec - srpen 2005
předchozí   další

Obsah

Kázání ze synodu 22.5.2005
Církev jako Boží dar a stvoření
Výlet „adoptivních“ rodičů do Ugandy
Pozvání k naději
Zase na výletě
Evangelíci v Liberci
Presbyterní postřehy
Táborové historie IV
Básně Vlasty Chroustové
Ze staršovstva
Prázdninový provoz ve sboruArchiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).