Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXIX

1944

Začátkem roku 44 si vedle starostí o hospodaření (splácení hypotéky a projednání vztahu ke kazatelským stanicím) připomněl sbor dvacetileté výročí působení faráře Jerieho, připomenuto bylo i životní jubileum bratra Duška a památka zesnulého profesora Žilky.

Již v únoru byly znovu probírány věci hospodářské a konstatováno, že sbor je již bez dluhu a že obětavost roste. Spolu s tím byly také schváleny účty za předchozí rok a přijat sborový rozpočet.

Bratr farář v tomto roce převzal další povinnosti na synodní radě, a částečně se proto uvolnil ze sborové práce. Protože byl v té době bratr Křenek v exilu, byl hledán druhý vikář, za kterého byl povolán bratr Jokl (volba se konala v říjnu roku 44). V létě byl připraven program vzdělavatelných večerů na další období (44/45) a byl také prodloužen status kazatelské stanice Vršovic o další rok.

V září začal farář Jerie vykonávat úřad náměstka na synodní radě a ve sboru kázal jen dvakrát měsíčně. Život ve sboru pokračoval v plnosti. Projednávána situace vršovických — dohodnuto, že pro konání bohoslužeb bude zde využívána místnost u metodistů, kde byly od října zahájeny odpolední bohoslužby.

Na podzim projednávalo staršovstvo pokyny pro účastníky bohoslužeb v případě vyhlášení leteckého poplachu (pro takový případ nařízeno ukončení bohoslužeb, přesun žen a dětí do krytu, muži by v takovém případě zařídili pod vedením staršovstva pořadatelskou službu).

1945

Začátkem roku bylo vzpomenuto 60. narozenin faráře Jerieho. Za účasti bratra seniora se dále jednalo o evangelizační práci v seniorátu a o ustavení sborového evangelizačního odboru.

V únoru staršovstvo jednalo o životě sboru v mimořádné situaci, usneseno, že v době přerušení vyučování ve školách bude náboženství vyučováno ve sborových prostorách dle zvláštního rozvrhu. Dále jednáno o rozšíření osobních návštěv u přistoupivších a novomanželů. Referováno o rostoucí práci ve Vršovicích.

Březnové sborové zastupitelstvo bylo informováno o tom, že při náletu 14. února byla zasažena oblast sboru. Sborová sestra organizovala pomoc postiženým členům sboru. Rozhodnuto věnovat postiženým trvalou péči. Sborovému odboru sociálnímu byla svěřena synodní radou celopražská distribuce potravin, darovaných pražským sborům z venkova.

Na dubnové schůzi konstatováno, že účast na sborovém životě pro obecné překážky poklesla, zejména u mládeže, konfirmandů a dětí.

V květnu se jednalo o opatřeních pro sborový život, dohodnuto, že prozatím stále zůstanou v platnosti opatření dříve přijatá, a to zejména dřívější počátek bohoslužeb (který byl počátkem roku posunut na půl devátou, spolu s ním i počátek nedělní školy).

V červenci se vrátili z koncentračního tábora bratři Řepa a Korčák. Oba byli kooptováni do staršovstva. Sborový život plánováno v plnosti rozvinout opět po prázdninách.

Podle materiálů br. V. Chadima sepsal mch

číslo 65, červen 2006
předchozí   další

Obsah

Kázání na pondělí velikonoční
O našem hledání
Vinice, víno, kostely a komáři
Tradice a přítomnost
Z historie sboru XXIX
Knihy k užitku i potěšení (6)
Pozdrav z Indie
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).