Vinohradský sbor ČCE

Knihy k užitku i potěšení

(6. díl)

Minule jsme si přiblížili jedno z nejhorších období vydávání křesťanské literatury, padesátá léta, v autentickém podání nakladatele br. Laichtera.

Naopak zřejmě největší rozlet nastal krátce po roce 1990, kdy bylo redakčně rozpracováno v různých církvích poměrně dost titulů, které však byly realizovány jen nesnadno a postupně. Najednou tu byla možnost vydávat prakticky všechno. K tomu se samozřejmě přidaly i tituly, které před rokem 1990 nesměly být ani připravovány k vytištění.

Nekatolickou literaturu výrobně zajišťovalo Evangelické nakladatelství ENA, které pracovalo vedle Kalicha pro Jednotu bratrskou, Bratrskou jednotu baptistů, Evangelickou církev metodistickou a Církev bratrskou, volnější pracovní spolupráce byla i s vydavatelstvím Blahoslav Čs. církve husitské, Biblickou společností, Ekumenickou radou církví, Kostnickou jednotou, Pravoslavnou církví a dalšími organizacemi. ENA zajišťovalo nejen výrobu knižních titulů, kterých bylo např. v roce 1991 více než 40, ale také periodik — celkem 12 titulů novin a časopisů jmenovaných církví a mezicírkevních organizací (mezi nimi i Kostnické jiskry, Český bratr, Bratrstvo, Český zápas atd.). Významná byla i produkce merkantilních tiskovin (pohlednic, plakátů, kalendářů, dopisních papírů, prospektů, reklamních letáků, blahopřání a dalších příležitostných tisků) a také hudebnin a zvukových nahrávek (v té době pořízená nahrávka Biblických písní A. Dvořáka s Eduardem Hakenem za doprovodu německého varhaníka M. G. Schneidera — mimochodem autora známé písničky „ Díky “ — se dodnes na CD dobře drží v hitparádách vážné hudby).

Velmi důležitá a potřebná byla a je především spolupráce s Biblickou společností, o které si povíme příště.

M. Lešikar


Recenze

Jubilejní sborník 1903 - 2003

(Jan Blahoslav Čapek, vydala Kostnická jednota v roce 2001 v nakladatelství L. Marek v Brně)

Jedná se o jubilejní sborník ke 100. výročí narození prof. dr. J. B. Čapka. Sborník měl doplňovat také seminář a výstavu k tomuto výročí a přibližuje nejen tohoto významného theologa, ale i tehdejší dobu a církevní prostředí, ve kterém žil. Na sestavení sborníku se podílela řada spolupracovníků a přátel z Pedagogického muzea Jana A. Komenského v Praze, sekretariátů Kostnické jednoty a Synodní rady ČCE, Evangelické theologické fakulty UK, Husitské theologické fakulty UK a Komeniologické skupiny Filosofického ústavu AV ČR.

Setkání s Viktorem Fischlem

(Milada Kaďůrková, obálka a graf. úprava s použitím koláže K. Harudy Jiří Troskov, vydala Mladá fronta, Edice Osudy, Praha 2002)

Kniha vznikla na základě korespondence, osobních setkání i telefonických rozhovorů autorky s V. Fischlem. Nevšedně bohatá a pestrá životní cesta básníka, spisovatele a diplomata je tu podána věrně a zřetelně v hlavních konturách. V. Fischl přináší duchovní východiska obecně lidských filozofických zápasů, o nichž jsme si většinou odvykli hovořit, ale které stále nosíme v sobě. Přináší také bolestně postrádaný důraz na etiku vztahů lásky, manželství, přátelství a všeobecné lidské sounáležitosti.

M. Lešikar

číslo 65, červen 2006
předchozí   další

Obsah

Kázání na pondělí velikonoční
O našem hledání
Vinice, víno, kostely a komáři
Tradice a přítomnost
Z historie sboru XXIX
Knihy k užitku i potěšení (6)
Pozdrav z Indie
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).