Vinohradský sbor ČCE

Za potravou do Tisu

Ze sborového výletu

…V září 1877 konal kazatel hronovský poprvé služby Boží v Tysu, vesnici to u Nového Hrádku v pěkném údolí ležící, v příbytku bratra Hurdálka. Shromáždění konáváno nyní střídavě odpoledne v Tysu vždy se cvičením zpěvu, odpoledne v Novém Hrádku s vyučováním náboženství spojené. Při zpěvu učily se žalmy a písně. Odpoledne konávána též biblická hodina s volným rozhovorem, při které písmáci Josue Poul, Čtvrtečka, Hejzlar a Světlík Bahenský s věnečkem vousů pod bradou i jiní vykládali Písmo svaté a dotazovali se kazatele na některé verše v Písmě svatém, aby jim smysl vyložil. V neděle, kdy kazatel přítomen nebyl, konávali čtené služby Boží.

Kazatel napsal roku 1881 zprávu české superintendenci: Ve sboru Tysském je 84 duší v 19 rodinách. V Tysu právě v těchto dnech zakoupena chalupa za 1300 zl., v níž po čase teprve slušná modlitebna má zřízena býti.

(Úryvek z knihy „Na Chocholouši“ od Marty Šárové, který si můžete přečíst na pěkných webových stránkách kazatelské stanice Tis, dnes jako tehdy spadající pod kazatele hronovského).

V září 2006 jsou služby Boží konány v Tisu již nikoliv poprvé, ale po mnohokráté od doby těch prvních, jež byly zmíněny výše. Údolí, ve kterém leží, jest stále pěkné a radosti z nedělního sborového výletu, který tentokrát namířen na tisský sborový den, přidalo i velmi vlídné počasí.

Když jsem spatřil chalupu, druhdy za oněch 1300 zlatých koupenou, vybavil jsem si večer v Janských Lázních v letošní zimě. Tam nám totiž naši milí hostující kazatelé Strádalovi promítali diapozitivy a vyprávěli o tom, jak tuhle chalupu spolu s mládežníky rekonstruovali a jak se při té práci vždycky zrodilo krásné společenství.

Dorazili jsme tedy nedělním ránem do Tisu, tam se potkali s Jarmilou a Jaromírem Strádalovými a myslím, že všichni jsme z toho shledání měli radost. Vedle služeb Božích byla ještě připravena přednáška na téma duchovního vedení reformované církve — s přihlédnutím ke kalvínským kořenům reformace (obojí vedené naším kazatelem Martinem T. Zikmundem).

Odpoledne jsme se, vracejíce se ku Praze, zastavili ještě v Očelicích, kde Strádalovi bydlí, a ochutnali jejich milého společenství a štědré pohostinnosti. Zcela přízemně nemohu nezmínit jedinečné buchty sestry Jarmily, které vyvážily svými kvalitami mimořádně hutnou potravu duchovní, které se nám dostalo v Tisu.

Zpáteční cesta proběhla doufám dobře, bez dramatických momentů, které poznamenaly konec minulého sborového výletu, a tak nezbývá než poděkovat za jeden z hezkých dní uprostřed evangelického společenství.

Matěj Cháb

číslo 68, říjen 2006
předchozí   další

Obsah

Tam, kde jsme na konci, je Bůh
Ke kořenům našeho evropanství I.
Za potravou do Tisu
Pravidla moštárny aneb podle čeho žít
Francie
Na Sionu čest Ti vzdává…
Adopce
Z historie vinohradského sboru XXXI.
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).