Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXI.

1948

K 1. červenci dává výpověď vikář sboru, bratr M. Heryán, na jeho místo je zvolen nový vikář V. Eiderna. V červenci roku 1948 byl projednáván nový církevní zákon, přečtena stanoviska synodní rady a prof. Hromádky a usneseno bylo i stanovisko sboru k předání synodní radě. V říjnu byla pak projednána programová činnost jednotlivých složek na další období — vzdělávací večery zastupitelstva a starších. Funkci účetního přestal vykonávat bratr Lacina, na jeho místo nastoupila sestra Doležalová.

1949

V březnu byl za kancelářskou sílu do sboru povolán bratr Drápal. Při projednávání sborového hospodářství sděleno, že za rok 1948 skončilo schodkem 32.000 Kč. K 1. září byl za vikáře sboru zvolen Jaromír Sklenář. Poté, co bylo zvoleno nové zastupitelstvo a staršovstvo (kurátorem se stal bratr Lukl, zástupcem kurátora bratr Růžička), byla projednávána perspektiva práce ve Vršovicích.

1950

Začátkem roku byla ještě projednávána práce ve Vršovicích a v únoru práce s mládeží. Konstatováno, že nedělní škola je na celkem uspokojivé úrovni, trpí pouze nedostatkem učitelů — staršovstvo si vytklo za úkol získávat kvalifikované učitele.

V dubnu roku 1950 bylo získáno třetí místo pro duchovního, který by měl na starost výhradně práci ve Vršovicích — navrženo, aby na toto místo byl povolán bratr Eiderna. V souvislosti s tím zažádáno o státní souhlas k jeho volbě. V květnu (23.5.) byly ve Vršovicích zahájeny ranní bohoslužby v gymnáziu, za účasti 80 osob. Došly také souhlasy k volbě a bratr Eiderna byl všemi hlasy zvolen za vikáře pro Vršovice. V červnu bylo jednáno o osamostatnění sboru ve Vršovicích.

Bylo projednáváno stanovisko synodní rady k opatřením u nekatolických církví.

Na podzim museli vršovičtí opustit budovu gymnázia a pořádat bohoslužby opět u metodistů, v prosinci si najali kancelář. Dále bylo usneseno, že vršovičtí si budou od roku 1951 vybírat salár. Jednalo se také o příspěvku na provoz kazatelské stanice ve Vršovicích.

 

Připravil mch

číslo 68, říjen 2006
předchozí   další

Obsah

Tam, kde jsme na konci, je Bůh
Ke kořenům našeho evropanství I.
Za potravou do Tisu
Pravidla moštárny aneb podle čeho žít
Francie
Na Sionu čest Ti vzdává…
Adopce
Z historie vinohradského sboru XXXI.
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).