Vinohradský sbor ČCE

Setkání kurátorů

Setkání kurátorek a kurátorů Pražského seniorátu se konalo v našem sborovém sále v sobotu 21.10.2006. Účast byla poměrně hojná. Po velmi hezké biblické úvaze sestry Zdeny Skuhrové, která se zamýšlela nad prací nejen kurátorů, ale i staršovstev, byly na programu hlavně ekonomické a právní záležitosti. Hosty byly sestry Simeona Zikmundová a Milada Havránková, které měly k těmto tématům mnoho co říci.

Krátké vzájemné představení bylo doprovázeno i představením sborů — jaké aktivity se kde konají, co kde mohou nabídnout ostatním. Zajímavou myšlenkou bylo zřízení seniorátních webových stránek, kde by právě aktuality ze sborů (zajímavé programy, nabídky apod) našly své místo. Doufejme, že nezůstane jen při myšlence, zvláště když se hned našel ochotný bratr kurátor, který zřízení a správu stránek nabídl.

Příjemné bylo poznat nové lidi, postrádala jsem trochu hlubší záběr do „neekonomických“ a „neprávních“ záležitostí — tedy do toho, jak kurátoři řeší duchovní spoluodpovědnost staršovstev za sbor, jak jsou staršovstva otevřená vůči sboru, s jakými bolestmi a konflikty se potýkají a jak se k nim staví. Tedy něco, co se z církevních řádů úplně naučit nedá, a přitom je to nesmírně důležité. Setkání mají pokračovat, a tak třeba i na tohle dojde…

Jana Šarounová

číslo 69, listopad 2006
předchozí   další

Obsah

Uzdravení chromého
Ke kořenům našeho evropanství II.
Škola Boží služby v Collegeville I.
Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Setkání kurátorů
Na koláčky a kávu po bohoslužbách…
Z historie vinohradského sboru XXXII
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).