Vinohradský sbor ČCE

Z historie vinohradského sboru XXXII.

1951

Na začátku roku projednávalo staršovstvo stanovisko k ordinaci žen v církvi. Současné také dává staršovstvo doporučení k žádosti vršovických o zřízení samostatného sboru. Z provozních a hospodářských věcí byla v úvodu roku projednávána výpověď, kterou podal vikář Sklenář, a dále také postup při přiznání k dávce z majetku a rozpočet na rok 1951.

12.6.1951 byl schváleno osamostatnění vršovického sboru, provedena volba staršovstva, administrací sboru pověřen farář Balcar.

11.9. byl za vikáře vinohradského sboru zvolen J. Tytl, v tuto dobu bylo ve sboru jednáno o křtu, zdůrazňován jeho význam. Závěrem roku byla jednání zaměřena na řešení těžkostí při vyučování náboženství a na programy vzdělávacích večerů.

1952

Začátkem roku podal bratr farář podrobnou zprávu o sborových účtech, o životě sboru a o odloučení Vršovic. V březnu proběhla vizitace sboru ze strany seniorátního výboru a při té příležitosti hovořil bratr senior o úkolech církve v současném světě. V dubnu pak jednáno o konfirmaci — o slibu konfirmandů a o vysluhování Večeře Páně konfirmandům.

V září se konalo sborové shromážděné, na kterém bylo zvoleno 60 zastupitelů a 30 náhradníků. Volba proběhla dle kandidátky volební komise. V říjnu pak sborové zastupitelstvo schválilo snížení počtu starších z 18 na 16. V listopadu bylo jednáno o rozpočtu na rok 1953 a o vymalování kostela. V prosinci pak malbu a úpravu modlitebny a zádveří schválilo sborové zastupitelstvo.

Podle záznamů br. V. Chadima upravil mch

číslo 69, listopad 2006
předchozí   další

Obsah

Uzdravení chromého
Ke kořenům našeho evropanství II.
Škola Boží služby v Collegeville I.
Sjezd (nejen) evangelické mládeže
Setkání kurátorů
Na koláčky a kávu po bohoslužbách…
Z historie vinohradského sboru XXXII
Ze staršovstva
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).