Vinohradský sbor ČCE

Slavnostní neděle na Vinohradech 21.10.2007

Letošní třetí říjnová neděle se stala pro náš vinohradský sbor ČCE dnem nanejvýš významným, a to hned ze dvou důvodů.

Při dopoledním shromáždění jsme oslavili neděli Díkůvzdání za úrodu s Večeří Páně, přičemž ke slavnostnímu rázu přispěla i originální výzdoba s. Krupičkové a řada mimopražských hostů při bohoslužbách.

Následující posezení nahoře v sále a s hosty v podstatě průběžně pokračovalo až do odpoledne, kdy se uskutečnila od 14.30 hod. slavnost instalace nové farářky našeho sboru Ester Čaškové.

Instalační shromáždění mělo bohatý program a zahájila ho a hlavní instalační projev měla sestra seniorka Lýdia Mamulová. Podáním ruky pak znovu oficiálně novou farářku pozdravili také všichni přítomní členové vinohradského staršovstva. Na tento oficiální instalační akt nové farářky bezprostředně (ve všech smyslech tohoto slova) navázal kurátor moravečského sboru bratr Daniel Trefil. Toho vzápětí doplnil celý pěvecký sbor moravečských, kteří se v hojném počtu přišli takto rozloučit se svojí oblíbenou a dlouholetou farářkou, která v jejich sboru zanechala hluboké stopy.

Seniorka Lýdia Mamulová poté také uvedla do funkce nově zvolené náhradníky našeho staršovstva, sestry Věru Janečkovou, Evu Pavlincovou, Miloslavu Zaklovou a bratra Jana Macha.

Kázání Ester Čaškové na Žalm 32,8 bylo vyjádřením pocitů nové farářky v tuto slavnostní chvíli se vzpomínkou na minulé působení a úvahou nad povoláním do nové práce.

Po kázání byla připravena řada pozdravů. První vystoupila za náš vinohradský sbor kurátorka Jana Šarounová s již několikátým přivítáním farářky, která k nám do služby nastoupila 15. září 2007. Po ní promluvil za Horácký seniorát jeho seniorátní kurátor Vojtěch Zikmund, který vtipně připomněl uplynulou vzájemnou spolupráci na této úrovni. Po něm následovalo slovo faráře sboru na Vinohradech, který zde o prázdninách skončil působení, Martina T. Zikmunda. Na něj navázal pozdrav zvoucí do práce na pražské seniorátní bázi od bratra Petra Hudce a zástupkyně vinohradské ekumeny, sestry z blízkého sboru Československé církve husitské. Závěrečný pozdrav, proložený mnoha vtipnými citáty a odkazy, pak zazněl za rodinu, a to z úst manžela farářky, bratra Jaromíra Čaška.

Po písni 648, doprovozené netradičně jen údery na buben, ohláškách a modlitbě br. Aleše Laichtera zakončila shromáždění posláním a požehnáním opět seniorka Lýdia Mamulová.

Většina domácích i hostů se pak nerozešla domů, ale strávila ještě další příjemné chvíle při bohatém pohoštění a rozhovorech s hosty dalekými i blízkými ve sborovém sále a přilehlých prostorách.

Miloš Lešikar

číslo 80, listopad 2007
předchozí   další

Obsah

Vyvolte si tedy život, a budete žít
Slavnostní neděle na Vinohradech 21.10.2007
Adopce na dálku® stále pokračuje!
Lichtenburg – dein' Name trug
Ze sborového archívu III.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).