Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku® stále pokračuje!

I přesto, že už mě tak často nevídáte při bohoslužbách na Vinohradech, zůstávám stále členkou sboru a pořád se starám o naše adoptované děti – George z Ugandy a Kalpanu z Indie. Důvodem mé nepřítomnosti je skutečnost, že už více než rok pracuji jako sborová sestra na Smíchově. Snažím se pravidelně střídat smíchovské a vinohradské bohoslužby, ale občas je to docela obtížné pro celou naši rodinu.

A právě z tohoto důvodu jsem požádala Jarmilu Raisovou, aby si vzala na starost archovou sbírku, která probíhá po celý rok. Své příspěvky tedy můžete kdykoliv platit v kanceláři nebo rovnou posílat na bankovní účet sboru č. 946 349/0800, variabilní symbol 66021xxx (xxx=vaše členské číslo), nejlépe formou čtvrtletního trvalého příkazu.

Na nástěnku v 1. patře stále vyvěšuji aktuální informace – tou poslední bylo vysvědčení Kalpany spolu s nejnovější fotografií.

Děkuji všem, kteří myslí na naše děti i ve svých modlitbách. Pokud byste jim chtěli napsat pár slov třeba k vánocům a třeba i češtině, ráda se postarám o překlad a odeslání. A pokud byste mě zrovna nezastihli v kostele, můžete mi nechat vzkaz ve sborové kanceláři.

Jana Fučikovská

číslo 80, listopad 2007
předchozí   další

Obsah

Vyvolte si tedy život, a budete žít
Slavnostní neděle na Vinohradech 21.10.2007
Adopce na dálku® stále pokračuje!
Lichtenburg – dein' Name trug
Ze sborového archívu III.
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).