Vinohradský sbor ČCE

Sborová neděle

Ale David i všecken dům Izraelský hráli před Hospodinem na všelijaké nástroje z dříví cedrového, totiž na harfy, loutny, bubny, housličky a na cymbály.

2. Sam 6.5

Král David se nebál žádného způsobu, jak chválit Hospodina. A takovým povzbuzením, abychom se ani my neobávali a pilně chválili Boha písní novou, byla pro mě návštěva našeho církevního kantora, bratra Ladislava Moravetze, při minulé rodinné neděli.

Bratr kantor nám dal možnost zazpívat si s ním při spontánnějším a písněmi naplněném setkání, které proběhlo už v sobotu večer. Škoda, že v neděli už nedal lidu více prostoru pro zpívání, a jak on říkal pro koštování nám neznámých nápěvů. Ale „koštli“ jsme si pár krásných lidových písní, které braly za srdce. Leckdo z nás zatoužil mít někdy v neděli doprovod cymbálu a housliček. Bratr Moravetz nám přinesl také trochu ze své autorské práce. Mnohé zaujalo zhudebnění žalmu 22 a je moc dobře, že sestra varhanice již tuto skladbu zařadila do svého repertoáru.

Byli jsme též seznámeni s přípravou nového evangelického zpěvníku. Za sebe musím říct, že už se na něj těším. Vedle toho, který je již osvědčený a plný krásných písní, budeme mít další sbírku s novými nápěvy, texty i harmoniemi. Jistě bude dalším oživením našich chval.

Jediné, co mě zamrzelo, byla část programu věnovaná dětem. Byla kratičká a děti neměly možnost projevit svoji spontánnost a radost za zpěvu a pohybu, která je jim přirozená.

Díky bratru Moravetzovi za povzbuzení ke chvalám hudbou. Bůh nám dal do srdce radost z muziky a většině i radost z vlastního hudebního projevu, i když zdaleka nemusí být dokonalý. Díky Hospodinu!

Mirka Slunečková

číslo 116, duben 2011
předchozí   další

Obsah

Znamení z nebe
Jak vidím sbor
Sborová neděle
Pouť za křížovou cestou v Hrnčířích
Velikonoční pondělí, gnómóny a malovaná vajíčka
Festival Americké jaro
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).