Vinohradský sbor ČCE

Pouť za křížovou cestou v Hrnčířích

Na odvážnou, dlouhou a namáhavou cestu, zato ale příjemnou a plnou krás, se vydali tito

účastníci:

Osoby a obsazení: dospělí (není znám počet těch, kteří se vrátili), děti alias zlobivé breberky, s kterými se dospělí museli neustále potýkat + 1 gangster Honza M. Tito všichni putovali za 14+1 zastaveními do dříve malé vesničky Hrnčíře. Po cestě jsme do hroznu či skupiny cestovatelů přibrali pár dalších účastníků výpravy a poté jsme se vydali konečně a opravdu na cestu do Hrnčíř. Doposud se nám nepodařilo zjistit, jestli se Hrnčíře jmenují podle prodeje hrnců nebo prodeje hrnčířů. Kdyby to bylo podle výroby a prodeje hrnčířů, dejme tomu, že nekvalitní hrnčíř neboli slonbidlo či pumprlín by stál zhruba 50 Kč a kvalitní a nadaný neboli suprovcovitý, by mohl stát až k 1 000 000 Kč.

Ale vraťme se zpět k pouti do Hrnčíř. Když jsme se po cestě s mnoha zastaveními, která dělala radost hlavně dětem, jelikož v okolí naší cesty se vyskytovalo na spousty dětských hřišť, dostali konečně do Hrnčíř, zjistili jsme, že jsme již očekáváni. Křížovou cestu Vojty Rady jsme zhlédli v katolickém kostelíku sv. Prokopa, přičemž něco o obrazech a křížové cestě nám osvětlili pan kněz a paní správkyně a udržovatelka kostela, možná by se dalo říct kostelnice. Nakonec jsme si ale stejně většinu věcí vyjasnili a vyložili podle svého my sami. Děti dostaly zajímavý úkol - najít na každém obraze neboli zastavení znak místního kostelíka. Všem se podařilo rozluštit, že znakem tohoto kostelíka je křížek v kulatém poli.

Všichni si různě dlouho a pečlivě prohlíželi 14+1 zastavení od Vojtěcha Rady, což byla tato:

 1. Pán Ježíš je vydán smrti
 2. Pán Ježíš se chopí kříže
 3. Pán Ježíš poprvé padá pod tíhou našich hříchů
 4. Pán Ježíš potkává svoji Matku
 5. Šimon z Kyrény ulehčuje Ježíši od břemene
 6. Veroničina rouška Ježíšovi
 7. Pán Ježíš se hroutí pod tíhou hříchů podruhé
 8. Pán Ježíš naposledy napomíná plačící ženy
 9. Pán Ježíš se propadá pod našimi hříchy potřetí a naposled
 10. Odebrali Pánu Ježíši roucho
 11. Zatloukají Pána Ježíše ke kříži
 12. Smrt Pána Ježíše
 13. Matka naříká nad tělem svého mrtvého syna v klíně
 14. Přenesli zmučené tělo Pána Ježíše do hrobu

RADOSTNÉ VZKŘÍŠENÍ PÁNA JEŽÍŠE A POVSTÁNÍ Z HROBU!!!! – 15. obraz

Po krásném zážitku ze zhlédnutí křížové cesty se někteří odebrali za občerstvením, osvěžením a dobrotami do hrnčířské hospůdky, zatímco někteří se tajemně a beze stopy vypařili. Ti, kteří to stihli, se vydali na dříve jedoucí autobus, na rozdíl od zbytečku výpravy, který se vypravil domů pozdějším autobusem. Pevně věřím, že všichni, kdo se výpravy zúčastnili, jsou spokojeni a uchovali si krásný zážitek. A také doufám, že alespoň někteří, kteří tento článek přečetli, jsou motivováni k dalšímu výletu nebo osobnímu zhlédnutí této křížové cesty.

Autorka článku a účastnice výletu: Adelaida H. Wernischová

Pozn.red.

Kdo nemohl zhlédnout Křížovou cestu Vojtěcha Rady s námi, má možnost během Noci kostelů, 27. května. Kostelík sv. Prokopa bude otevřen od 17 do 22 hodin, poslední hodinu tam bude přítomen i  malíř  obrazů. Náš kostel je do této akce zapojen též, v  čase od 20 do 22 hodin. Přijďte se podívat a  pozvěte i své známé. Více informací je na www.nockostelu.cz.

číslo 116, duben 2011
předchozí   další

Obsah

Znamení z nebe
Jak vidím sbor
Sborová neděle
Pouť za křížovou cestou v Hrnčířích
Velikonoční pondělí, gnómóny a malovaná vajíčka
Festival Americké jaro
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).