Vinohradský sbor ČCE

Festival Americké jaro

Pozvání

Festival Americké jaro je největšísoučasnýprojektčesko-americké kulturní spolupráce. Hlavním organizátorem je Mezinárodní společností Antonína Dvořáka, která při přípravě jednotlivých akcí spolupracuje s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi. Cílem této široce pojaté akce je prostřednictvím hudby a mluveného slova navazovat na duchovní odkaz Antonína Dvořáka, zakladatele americké národní hudby, jehož jméno symbolizuje česko-americkou spřízněnost. Organizátoři jsou přesvědčeni, že osobní setkávání se špičkovými hudebníky a lektory, kteří působí nebo působili na předních amerických univerzitách a institucích, přispívá k vzájemnému česko-americkému poznávání a k budování občanské společnosti v této zemi. Na koncertech zní především díla amerických skladatelů – mnozí z nichž zde ještě nejsou dobře známi – ale také díla českých autorů napsaná za jejich pobytu v USA a díla českých krajanů. Účinkující umělci, kteří patří mezi špičkové hudebníky Spojených států, prezentují americkou interpretační školu. Přednášky se soustřeďují na americký způsob života, česko-americké vztahy, každodenní americkou demokracii a myšlenky svobody, na nichž byly USA vybudovány. Lektoři zahrnují české odborníky a Čechoameričany či Američany, kteří zde jsou na návštěvě nebo se vrátili zpět do České republiky.

Eva Knapp

Program koncertů bude k dispozici na nástěnce a u sborové sestry, podrobné informace i ceny vstupného najdete na webu http://www.interdvoraksoc.cz.

číslo 116, duben 2011
předchozí   další

Obsah

Znamení z nebe
Jak vidím sbor
Sborová neděle
Pouť za křížovou cestou v Hrnčířích
Velikonoční pondělí, gnómóny a malovaná vajíčka
Festival Americké jaro
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).