Vinohradský sbor ČCE

MAGNI – Cesty s příběhem

Česká republika, země v srdci Evropy, je křižovatkou mnoha cest, po kterých v průběhu staletí cestovali obchodníci z mnoha zemí, velké armády, ale i poutníci s hlubokými myšlenkami dotýkajících se tajemství života a celého světa. Po těchto cestách přišli z makedonské Soluně bratři Konstantin a Metoděj a přinesli na naše území křesťanskou víru. Po těchto cestách odcházela mladá knížata za křtem, studiem teologie a poznáním západní kultury. Po těchto stezkách proudili králové, císaři, profesoři, kardinálové, vyslanci, kurýři, poslové s množstvím knih, zapečetěných listin, architektonických plánů. Po těchto cestách s jejich poutníky proudilo úsilí šířit i uzdravovat křesťanskou víru, aby se více přiblížila svému původnímu poslání.

My se na tyto cesty a křižovatky můžeme opět vydat a hledat příběhy téměř zapomenuté, pomoci ožívat myšlenkám, které hýbaly Evropou, ba celým světem. Dotýkat se prastarých kamenů, staveb a soch, které jsou po staletí svědky velkých dějin, úchvatných a vznešených příběhů. Magni, to jsou cesty s příběhem.

7. ledna – PRAŽSKÉ PAMÁTKY ČESKÉ REFORMACE V PŘEDBĚLOHORSKÉM OBDOBÍ

Když jsme se druhou lednovou sobotu po poledni sešly (Ester, Jarmila, Zdena a já) před Mistrem Janem na Staroměstském náměstí, počasí rozhodně nepřálo procházce vlastivědné ani jiné – vítr a silný déšť jako by nám připomínal, že stojíme nedaleko místa, kde se na dlouhý čas rozplynuly sny českých protestantů o náboženské svobodě a toleranci.

Naše putování se však týkalo o něco dávnější a radostnější doby – doby rozmachu pražských protestantských sborů, doby, kdy získávaly nové modlitebny přestavbou či budováním zcela nových kostelů. Díky naší průvodkyni Veronice Šmídové jsme při naší vycházce získaly velké množství informací nejen o architektuře, výtvarném a sochařském umění v těchto kostelích, ale mohly si i vytvořit plastický a barvitý pohled na tehdejší politické, náboženské i společenské dění v Praze i celých českých zemích.

Naše první zastávka byla u kostela sv. Šimona a Judy v ulici U milosrdných, který jsme si ale mohly prohlédnout pouze zvenčí. Potom jsme navštívily kostel sv. Salvátora v Salvátorské ulici, kostel Panny Marie před Týnem – Týnský chrám, prošly kolem Betlémské kaple a přes Karlův most došly až na Malou Stranu, kde v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici u Pražského Jezulátka naše exkurze do minulosti skončila. Myslím, že by se mnou souhlasily i ostatní „poutnice“: naše „Cesta s příběhem“ s Magni byla přes nepřízeň počasí poučná i zábavná a ve všech ohledech vydařená.

Těšíme se na další, které nám Magni nabízí v následujících lednových sobotách. A ještě malou perličku na závěr: v uličkách Starého Města i na Malé Straně jsme potkávaly pražská strašidla (zdálo se nám, že pro ně v dost netypickou denní dobu) a také skupinky skautů, party dětí i celé rodiny. Konal se totiž 3. ročník závodu Prahou plnou strašidel, na jehož organizaci se podílel i bratr Pavel Coufal.

Barbora Uličná

číslo 123, leden 2012
předchozí   další

Obsah

Kázání
Politika jako skromnější část života duchovního
Stanislav Rejthar: Dobří vojáci padli
Překonat strach
MAGNI – Cesty s příběhem
Reformované hádanky pražské III.
Program nedělní školy leden 2012
Kurz pro začátečníky
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).