Vinohradský sbor ČCE

Reformované hádanky pražské III.

Odpověď na druhou hádanku:

Kostelní štít byl vyzdoben podle návrhu Rokycanova takto: ve výklenku byla mramorová socha Jiřího z Poděbrad s pozdviženým mečem a s nápisem Veritas vincit (Pravda vítězí) a nad ní byl veliký kovový pozlacený kalich. Kronika Královské Prahy a obcí sousedních uvádí, že v kalichu hnízdili čápi a snášeli tam mláďatům hady. Někdy nemilé zvíře spadlo před kostel, proto pak prý kalich přikryli stříškou. Roku 1623, dne 27. ledna, jezuitští alumnové v noci snesli ze štítu veliký kalich a shodili Poděbradovu sochu, až se rozbila. Roku 1626 byla na místo kalicha dána socha P. Marie s děťátkem; záře kolem ní udělána byla z onoho husitského kalicha a silně pozlacena. Socha Poděbradova měla být nahrazena sochou Ferdinanda II, k čemuž ale nedošlo.

Severní portál zdobí v tympanonu plastika zobrazující závěr Velikonočního příběhu (bičování a ukřižování Krista).

Hádanka třetí:

Karlovo náměstí patří k místům, kde začala husitská revoluce – roku 1419 tu došlo k první defenestraci (neb konšelé byli odpůrci kalicha), o čemž když se dozvěděl král Václav IV., raněn byl mrtvicí a do 16 dnů skonal.

Do roku 1781 stával na Karlově náměstí kostel Božího Těla. Za Karla IV. se tu jednou ročně ukazovaly říšské klenoty a svátosti (k tomu dostal svolení od papeže). Sice nikoliv ve spojitosti s reformací českou, ale nikoliv bez zajímavosti je, že náklad na kostel učinilo „Bratrstvo Božího těla se znamením obruče a kladivem uprostřed visícím“ – podle některých pramenů Svobodní zednáři prohlašují zakládací list této kaple za první dokument svého spolku.

Roku 1437, při posledním ukazování svátostí s výkladem v jazyce českém, německém, uherském a latinském, zde slavně vyhlášeno, že Čechům bylo stvrzeno, že přijímající pod obojí způsobou jsou pravými křesťany a syny církve, a to za přítomnosti císaře Zikmunda (v tomto roce se také pod dohledem Zikmundovým dohodli Staroměstští a Novoměstští, že do příkopu obě obce oddělujícího nebudou Novoměstští metat zemní hnůj ani jiné nečistoty, bláta ani smetí.

Toto s mnoha dalšími články vytesáno do desek kamenných a zvenku kostela vystaveno, proti ulici tehdy zvané Sviňská.

Otázka je jednoduchá – jak se jmenuje dokument, který byl v kostele Božího Těla vytesán do kamene, jak se dnes jmenuje bývalá Sviňská ulice a kde bychom mohli najít podobné kamenné desky se stejným textem, jaký byl vystaven v kostele Božího Těla.

Odpovědi vhoďte do krabičky vzadu v kostele.

Matěj Cháb

číslo 123, leden 2012
předchozí   další

Obsah

Kázání
Politika jako skromnější část života duchovního
Stanislav Rejthar: Dobří vojáci padli
Překonat strach
MAGNI – Cesty s příběhem
Reformované hádanky pražské III.
Program nedělní školy leden 2012
Kurz pro začátečníky
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).