Vinohradský sbor ČCE

Jaká byla letošní Noc kostelů?

foto: noc1

Na začátek trochu statistiky a pozorování, včetně součtu deštníků

Sbor na Královských Vinohradech v Korunní ulici navštívilo v době mezi 17–23 hod celkem 218 poutníků, zájemců, zvídavců… Po 23. hodině přišli ještě 4 mladí lidé, kterým byl také vstup do kostela umožněn.

Celkový počet návštěvníků byl oproti loňské Noci přibližně poloviční, zřejmě díky silné průtrži mračen, která tuto událost doprovázela. Bylo zajímavé sledovat, že se výrazná část návštěvníků zdržela o poznání déle, než tomu bylo právě loni. Pouze málo jedinců jen přišlo, nakouklo a po chvíli odešlo. Také počet razítek, který poutníci získávali do svých „nočních cestovních upomínkových pasů“, byl letos menší, podle služby u dveří měli lidí na kartách maximálně 6 razítek. V loňském roce bylo přitom obvyklé, že již nebylo kam speciálně vytvořené razítko stvrzující „dosažení vinohradské mety“ otisknout.

Důležité bylo také zjištění, že je třeba držet dveře dokořán otevřené, neb se pár jedinců domnívalo, že vinohradský program začíná a končí pouze v chodbě výstavou vzpomínkových fotografií. Pro několik takových návštěvníků jsme vyběhli a pozvali je zpět, dovnitř do našeho výjimečného chrámu.

Přišlo hodně mladých lidí, často párů, kteří páteční večer chtěli užít jinak než obvykle, ti tvořili necelou polovinu návštěvníků. Významnou částí příchozích byly skupiny žen středního věku, které se plně přizpůsobily slotě počasí a oblékly turistické vybavení, často včetně trekkingových holí. Přišlo několik rodin, skupinky dětí z jiných sborů. Zaznamenali jsme příslušníky jiných církví, kteří ke své krátké modlitbě přidali i třeba pokřižování či jiné vlastní symboly. U schodů na kruchtu jsme vytvořili odkladové místo pro mokré deštníky, v jeden okamžik jsme jich napočítali až 23.

Michal Janeček st.

O programu krok za krokem…

foto: noc

Noc kostelů se i letos vydařila, ačkoliv předpověď počasí nelhala – déšť a kroupy opravdu přišly a to na procházku Prahou od kostela ke kostelu moc příjemné není. Přestože účast byla menší než loni, ukázalo se, že lidé rádi vyhledávají atmosféru v kostelích. Mnozí hledají výklad Bible, kéž by se pro ně stala i zdrojem víry.

Skladba programu byla skvělá. Konfirmandi zahajovali biblickým příběhem, bratr Jiří Svoboda zaujal příchozí melodiemi písní z našeho zpěvníku, které hrál na klavír ve vlastní úpravě. V tu dobu měly děti svůj program v prostorách sborového domu. Zajímavý a přínosný byl výklad vysluhování podobojí bratra Pavla Filipiho, podaný se sestrou farářkou. Bratr Jiří Mrázek hovořil o ustanovení Večeře Páně. Nevděčný úkol splnil bratr Matěj Cháb ve svém informačním sdělení o financích v církvi. Mezi těmito výstupy dvakrát zpívalo a hrálo koncertní trio Augenblick v hebrejštině a jidiš. Vysoká úroveň a nadšení muzikantů uchvátily všechny přítomné. Program pokračoval čtením vybraných biblických textů, které zorganizoval bratr Filip Krupička, za zpěvu několika našich písní v doprovodu sestry Ester Čaškové. Naše varhanice sestra Ester Slaninová, v inspiraci protestantského chorálu zahrála osm koncertních skladeb autorů od 16. do 20. století. Jarmila Raisová ve spolupráci s Bárou Uličnou připravily čtení na dobrou noc – O laskavém faráři.

Příchozím hostům i všem zúčastněným z našeho sboru bylo příjemné občerstvení, které upekly a přichystaly ochotné sestry.

Za všechny služby, obětavost a ochotu v přípravách i během večera a noci patří aktivním sestrám i bratřím vřelý dík. (Všichni, kdo pomoc přislíbili, také slibu dostáli.)

Bůh žehnej takovým akcím.

Věra Janečková

… a nakonec dojmy a hodnocení

Letošní Noc kostelů byla jedním slovem mokrá. Téměř v jednom kuse totiž pršelo, jen intenzita deště se měnila. To se odrazilo na celkové návštěvnosti, když přišlo skoro o polovinu lidí méně než loni. Organizace celé akce byla jinak téměř bezchybná. Každý z pořadatelů byl pověřen nějakým úkolem, který plnil. Jedni vítali návštěvníky u vchodu, jiní doplňovali občerstvení, další pomáhali s programem – četli, hráli, zpívali, přednášeli nebo organizovali zábavu pro děti v „kobce“. Někteří se ujali „domácích“ dětí, s kterými šli na prohlídku okolních kostelů. Mně osobně se z celého oficiálního programu líbila dvě vystoupení hudebního tria Augenblick. Tři muži s ohromujícím hlasovým fondem, kteří zpívali židovské písně, ozvučili celý kostel. Jednotlivé písně prokládal kapelník (farář Tomáš Molnár) krátkou promluvou. Nezapomenutelný byl okamžik, kdy jeden zpěvák stál vpředu u stolu Páně a druzí dva stáli na kruchtě vlevo a vpravo od varhan. Zpívali postupně, a když jeden utichal, další navazoval svou částí písně. Intenzita melodie byla stejná, ale neustále se měnil směr, odkud zpěv přicházel. Všiml jsem si také, že návštěvníky hodně zajímal panel s povídáním a fotografiemi z historie sboru, a dokonce se na to sami aktivně ptali. Na druhou stranu se vůbec nikdo nezeptal na budoucnost. „Třešničkou na dortu“ bylo závěrečné zhodnocení Noci kostelů, které probíhalo již po ukončení oficiálního programu nahoře v sále bez přítomnosti návštěvníků, zato za přítomnosti téměř všech pořadatelů a služebníků u sklenky dobrého vína. Debata se protáhla ještě dlouho přes půlnoc, a přestože se mi její závěry tak trochu ztrácejí v mlze, mohu s jistotou říct, že byla plodná a velice přínosná a pronesené myšlenky a nápady se jistě neztratí. Pamatuji se, že určitě několik z nich si stačila poznamenat Ester na papír. Věřím, že za rok se budeme účastnit Noci kostelů znovu a zase společně napřeme své síly k tomu, abychom prezentovali náš sbor, kostel a církev návštěvníkům, ačkoli mám pocit, že celá akce má především význam pro nás osobně.

Filip Krupička

Afterparty – dva týdny poté

Ve středu 4. června 2014 byla pořádána tzv. „Afterparty Noci kostelů“ v Arcibiskupském paláci. Zúčastnili se zástupci jednotlivých kostelů, chrámů či modliteben, které organizovaly svůj program v onu páteční noc. Přibližně 100–120 zástupců zhruba 80 sborů tak mohlo společně v různých diskusních kroužcích probrat své dojmy a zkušenosti. Za náš sbor ČCE v Korunní ulici na pražských Vinohradech se zúčastnili Jiří Svoboda a Michal Janeček (st).

Afterparty otevřel Miloš Szabó, farář ŘKC v Praze na Žižkově a zároveň hlavní koordinátor Noci kostelů v Praze. Představil svůj tým mladých a sympatických kolegů, kteří řešili svá zadání – webové stránky, komunikaci, organizaci, a podobně. Hned zkraje vystoupil s poutavým zamyšlením kardinál Dominik Duka, který přívětivým tónem vyzval k otevřenosti církví a poukázal na důležitost a význam takové otevřenosti.

Poté Miloš Szabó shrnul podněty pro organizátory, jak lépe a efektivněji využívat zdrojů, které centrála Noci kostelů nabízí a rozvíjí na základě přejatých zkušeností „z pole“.

Součástí oficiálního programu byl též „putující mikrofon“, do kterého se všichni zúčastnění představili a sdělili, za který sbor na afterparty přišli. Hned tak bylo jasné, kdo je odkud, a toto vzájemné představení usnadnilo vytvoření diskusních hloučků v následující neformální části programu, doplněné o báječné občerstvení.

Michal Janeček st.

číslo 148, červen 2014
předchozí   další

Obsah

Důvěra navzdory všemu
Jaká byla letošní Noc kostelů?
Pět oblázků v životě víry
Nové cesty církve III. – pokračování
Praktická lekce o stvoření
Střípky ze synodu
Výlet za buřty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).