Vinohradský sbor ČCE

Pět oblázků v životě víry

1. Sam. 17,40: „David… z potoka vybral pět oblázků, vložil je do své pastýřské torny… “

Jako David si vybral z potoka pět oblázků, existuje také pět oblázků, které můžete použít v boji proti Nepříteli.

1. Oblázek minulých vítězství

1. Sam. 17,37: „Hospodin, který mne vytrhl ze spárů lva a medvěda, ten mne vytrhne i ze spárů tohoto Pelištejce.“

Své prohry pište do písku, ale svá vítězství si vyryjte do kamene, abyste neztratili ze zřetele Boží věrnost a jeho úžasné skutky.

(1. Par 16,12: „Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst.“) Už vás Pán Bůh někdy zklamal? Nikdy! A také nikdy nezklame!

2. Oblázek – modlitba

Efezským 6,18: „V každý čas se v Duchu svatém modlete, proste, bděte na modlitbách… “ Jinak nemůžete zvítězit.

1. Sam. 30,6: „… David našel posilu v Hospodinu, svém Bohu.“

Když ho Saul pronásledoval, volal David k Hospodinu, který byl jeho útočištěm v den soužení.

3. Oblázek – co je nejdůležitější?

Pán Bůh klade nade vše svou pověst, své jméno. A Davidovým cílem bylo Boží svrchovanost bránit.

( 1. Sam. 17,46: „Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou… Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh.“)

Když se ocitnete v těžké situaci a dáte svrchované místo Pánu Bohu, pak se dosvědčí všem jeho milost a moc.

4. Oblázek – bezvýhradná oddanost, vášnivé zaujetí

Nemůžete zůstat stát a zírat na hrozivého obra navždy. Když budete donekonečna omílat své rány a utrpěné křivdy, rány neuzdravíte a problémy nevyřešíte. Musite vykročit a postavit se nepříteli s vědomím, že „boj je Hospodinův.“ (1. Sam. 17,47)

5. Oblázek – vytrvalost

Přísloví 12,27: „… vzácným jměním pro člověka je píle.“

David si vybral z potoka pět oblázků, protože nevěděl, kolikrát je bude muset použít. Buďte připraveni na dalekou cestu. Možná bude trvat déle než den, než měsíc nebo dokonce celý rok, než spatříte výsledek, ale s Boží pomocí zvítězíte.

Z vysílání Anglického křesťanského rozhlasu přeložila

Dagmar Bružová

číslo 148, červen 2014
předchozí   další

Obsah

Důvěra navzdory všemu
Jaká byla letošní Noc kostelů?
Pět oblázků v životě víry
Nové cesty církve III. – pokračování
Praktická lekce o stvoření
Střípky ze synodu
Výlet za buřty
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).