Vinohradský sbor ČCE

Adopce na dálku aneb „Kolektivní matka

Náš sbor „adoptoval“ od roku 2004 několik dětí. Nejdříve to byl chlapec George z Ugandy (do roku 2010), v roce 2005 přibyla Kalpana Gali z Indie (tuto dívku sponzorujeme dosud). Od roku 2010 jsme jeden rok podporovali Joefreye z Ugandy a od roku 2011 Fionu Lunkuse, rovněž z Ugandy. Korespodenci zařizuje Michal Janeček ml.

Fiona začala před třemi lety studovat technický institut v Malongwe, kde se postupně vyučila na kadeřnici. V průběhu let jsme si vyměňovali dopisy v intervalu 3–4 měsíců, průměrně tedy 4 ročně. Vždy to vyšlo na období Vánoc, Velikonoc, prázdnin a přelomu podzimu a zimy. Fiona v každém dopisu projevovala velkou vděčnost, díky a posílala všem členům sboru své pozdravy. Průběžně také přikládala k dopisům kopie svých studijních výsledků, vždy byly vždy více než uspokojivé. Zkoušky a testy plnila podle všeho vždy svědomitě a na výbornou. V posledním dopise napsala, že zdárně zakončila a splnila závěrečné zkoušky a stala se z ní certifikovaná kadeřnice. Všechny moc zdraví, děkuje a přeje mnoho zdraví, úspěchů a Boží lásky. Fiona je nyní soběstačná, máme z toho všichni radost. Naše podpora tímto skončila (pro vaši informovanost – roční příspěvek byl 7000 Kč, na Kalpanu ročně přispíváme 4900 Kč).

Minimálně těchto 7000 Kč nám bude „přebývat“. Je nyní na vás, kteří přispíváte, jestli budeme „adoptovat“ další dítě, nebo jestli podpoříme česko–ugandskou nemocnici. Prosíme, dejte nám vědět svůj názor. Pokud by někdo další z našeho sboru rád pravidelně přispíval, informujte se u sborové sestry. Všem, kteří se na Adopci podílíte, patří velký dík.

Michal Janeček a Jarmila Raisová

číslo 156, duben 2015
předchozí   další

Obsah

ANO a NE – Vzpřímená chůze toho, kdo kráčí v pravdě.
Rozloučení s MUDr. Vojtěchem Zikmundem
Neznámý vojín
Jan Hus z pohledu jednoho francouzského katolického laika
Kázání Jana Husa na Neděli velikonoční
Adopce na dálku aneb Kolektivní matka
Česká křesťanská akademie
Husovské slavnosti 2015
Husovské slavnosti, program
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).