Vinohradský sbor ČCE

Přímluvy konfirmandů

Pane Bože, prosíme tě o to, abychom se dokázali zastavit a naslouchat tvému slovu, abychom pak také uměli poslouchat.

Prosíme, dej nám sílu nedívat se sobecky jen na sebe, ale pomáhat druhým. Prosíme tě za lidi bez rodiny, za ty, kteří žijí na ulici, za lidi bez lásky. Pomáhej těm, kdo jsou na konci sil a potřebují tvou pomoc.

Prosíme za děti, které trpí těžkými nemocemi. Věříme, že ty máš sílu věci napravit. Spoléháme na tvou pomoc.

Přimlouváme se za lidi, které něco trápí. Myslíme na zarmoucené a umírající, kteří se bojí toho, co bude po smrti.

Prosíme tě za politiky, aby dobře zvažovali, co říkají. Dej, aby poznali, že násilí a války nevedou k dobré budoucnosti.

Přimlouváme se za lidi na Ukrajině a všude, kde zuří válka. Prosíme za uprchlíky. Prosíme za církev, aby nepohoršovala, ale správně vyřizovala evangelium, aby v tebe lidé mohli uvěřit, protože jsi dobrý Bůh.

číslo 157, květen 2015
předchozí   další

Obsah

Mnohokrát a mnohými způsoby mluví Bůh
Přímluvy konfirmandů
Brandýs a Cetoraz
Z kázání Jana Husa
Hledají se dobrovolníci na Husovské slavnosti
Program Noci kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).