Vinohradský sbor ČCE

Brandýs a Cetoraz

Konfirmandi výletují, učí se, hrají

Na víkend koncem března jsme byli v Brandýse. Naše výprava se skládala ze tří holek, pěti chlapců a dvou dozorujících dospělých. Práce bylo dosti, ale zvládli jsme ji, a ještě nám zbylo spoustu energie na naše obvyklé lumpárny. Co se týče zvelebování fary, děvčata se zhostila role zahradníků, chlapci obstarali hubení plevele a úklid. Společnou silou byla práce vykonána a zbyl čas i na procházku po městě a rychlé osvěžení v bazéně. K večeru jsme se ohřáli u zahradního ohýnku, který nám též poskytl večeři. V pozdních hodinách jsme si rozložili pelechy a po nácviku hudební vložky na zítřejší bohoslužby jsme zhlédli film Misionář, snímek to velice silný a dojemný. Druhý den nastal den D a brandýské bohoslužby jsme zpestřili s pomocí našich hudebních nástrojů. Viola, klávesy, trubka, příčná flétna, fagot a kytara spolu se zpěvem tvořily kouzelný komorní soubor. Odpoledne jsme se potom zmobilizovali zpět do Prahy, samozřejmě se srdečným rozloučením.

foto: konfi1

Koncem dubna jsme zahájili další akci, tentokrát výlet k Ester na chatu do Cetorazi. Dorazili jsme v pátek večer a byli jsme pohostinně přivítáni. Zhlédli jsme film o starozákonní knize Ester. Poté jsme se pomalu, ale jistě odebrali na kutě. Druhý den jsme se plně věnovali konfirmandskému programu, včetně přípravy bohoslužeb do Prahy. Podíleli jsme se na tvorbě modliteb, hledali jsme čtení a písničky. Jelikož venku bylo opravdu nádherně, prokládali jsme práci i pauzami, při kterých jsme si užívali krásného počasí a takzvaně „honili mičudu“ po dvorku. Po vydatném obědě jsme se pěšky vydali k železničnímu nádraží, odkud jsme se lehce náročnou cestou prokládanou přestupy dostali opět do Prahy. V neděli potom byly naše bohoslužby uskutečněny.

Obě setkání se zdařila nad očekávání a naše konfirmandská skupina se bude těšit na další akce podobného rázu.:)))

Adelaida a Marta

foto: konfi2

číslo 157, květen 2015
předchozí   další

Obsah

Mnohokrát a mnohými způsoby mluví Bůh
Přímluvy konfirmandů
Brandýs a Cetoraz
Z kázání Jana Husa
Hledají se dobrovolníci na Husovské slavnosti
Program Noci kostelů
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).