Vinohradský sbor ČCE

Matka a samí muži – biblické slovo k novému roku 2016

Nový rok se má zahájit výhledem do budoucna. Přes všechny naše plány nevíme, co nám budoucnost přinese. Proto bývá zvykem v křesťanské tradici vylosovat heslo z Bible a pak přemýšlet, jaký vztah má toto heslo k tomu, co nás čeká a co zažíváme. Heslo vylosované na nový rok 2016 je docela krátké – a není to žádný úkol: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. (Izajáš 66,13) Tak to napsal prorok Izajáš. Ten, kdo těší, je Hospodin. Jaký vztah to má k našemu životu, k tomu roku, který nás čeká a k tomu, jenž je za námi?

O Vánocích se mnoho lidí vrací v myšlenkách do svého dětství – a jsou zase děti, které prožívají, že svět je kouzelný, těší se na kouzlo Vánoc – a také se je snaží vytvářet. Jenže už nejsme děti – každý člověk má mnoho starostí a trápení, i obavy ve výhledu do budoucna. A celý náš svět má otevřené rány, na několika místech zuří kruté války a miliony uprchlíků se snaží najít nový domov. Ale výhled na nový rok nám nenabízí žádný úkol a odpovědnost, nýbrž útěchu: Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Když se řekne slovo Bůh a člověk si vybaví nějaký obraz, tak je to většinou stařec na oblacích, nebo mladý muž – Ježíš Kristus, nebo miminko – Ježíšek, ale zase chlapeček. Křesťané se k Bohu modlí Otče náš. Samí muži. Jenže tady to slyšíme ještě jinak – Bůh je jako matka, která přináší útěchu.

Jak ta útěcha vypadá? Vánoční scéna nám to nabízí zvláštně naopak – nově narozené děťátko Ježíš, kterému, když pláče, útěchu poskytují rodiče – Josef s Marií, pastýři, kteří za ním přicházejí a mudrci, kteří mu nesou dary. Jenže když člověk vidí malé dítě, je to pro něj zvláštní povzbuzení a útěcha, uvědomí si, že jeho trápení a starosti mají svůj konec, protože jsou tu druzí a na světě se přes všechny starosti rodí děti a tak svět zažívá tu milost, že ho ještě čeká budoucnost.

Jaké tedy vidím v letošním hesle Jednoty bratrské poselství do příštího roku? Napadla mě hned tři:
1. Nebojte se a netrapte se přes míru, nový rok pro vás bude rokem útěchy. Bůh s vámi zamýšlí dobré a i příští rok 2016 pro vás bude i rokem radosti. Bůh vám chce být blízko jako matka malému dítěti a můžete ho potkat v druhých, kteří pro vás mají útěchu.
2. Buďte v roce 2016 sami útěchou druhým. Starostí je na světě dost a dost – a když člověk vzhlédne od těch svých a utěšuje druhé, dostává se mu tím vlastně veliké cti, že plní Boží úkol v tomto světě, že se stává Božím nástrojem.
3. Nebojte se revidovat své představy o Pánu Bohu. Vždyť jsou to jen představy. S Bohem se můžeme setkat právě v krizi a žalu, tam kde člověk podá druhému soucitnou ruku. Do nového roku 2016 vám přeji tu Boží soucitnou ruku a náruč – aby se vám ji dostalo a dokázali jste ji i nabídnout!

Mikuláš Vymětal

číslo 162, leden 2016
předchozí   další

Obsah

Matka a samí muži – biblické slovo k novému roku 2016
Lidé jsou pro mě důležití
Svědek odkázaný na Boží milost
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Odevzdávání Pavla Filipiho
Vánoční krabice od bot
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2024
ročník 2023
ročník 2022
ročník 2021
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redakce: Eliška Novotná. Tiskovou sazbu připravuje Jan Mach, internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).