Vinohradský sbor ČCE

Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru

Pane Bože, Otče. Tvůj Syn nás naučil takto tě oslovovat. A tedy jako se ti tvé děti svěřujeme s tím, na co sami nestačíme.

Přimlouváme se u tebe za křesťanský lid v tomto městě, v naší zemi, na celém světě:
aby věrně a nezkráceně hlásal Kristovo evangelium tomuto pokolení;
aby ochotně, odvážně a vynalézavě sloužil všem potřebným;
aby v něm sílila touha po jednotě všech Kristových učedníků.

Za to, se, Otče, přimlouváme.

A také se přimlouváme za tento vinohradský sbor,
za všechny, kdo v něm slouží slovem nebo pomocnou rukou;
kdo vzdělávají děti a mládež;
za to, abys duchem smířlivosti zahlazoval všechny různosti a spory.

Za to, se, Otče, přimlouváme.

A také se přimlouváme za naši dnešní kazatelku a její rodinu,
ať věrně a neúnavně koná službu, do níž se uvázala,
ať je podporována těmi, kdo její službu uznávají a přijímají.

Za to se, Otče, přimlouváme.

Ale přimlouváme se také za tento svět, v němž žijeme:
ať zmlknou zbraně a plány na jejich užití v Sýrii a kdekoli;
ať zmizí chamtivost mocných a lidstvo se naučí spravedlivěji hospodařit s dobrými dary tvého stvoření;
ať se hladové děti dočkají svého pokrmu.

O to, se také, Otče, přimlouváme.

Přimlouváme se za nemocné,
o nichž víme,
ale i za ty, jejichž trápení znají jen někteří z nás.

A přimlouváme se také za své rodiny:
za stárnoucí rodiče, aby nám nebyli na obtíž;
za své děti a vnuky, jimž nesnadno předáváme svědectví o víře;
za ty své blízké, kterým již neumíme pomoci, a předáváme je tvé lásce a péči.

Za ně všechny se, Otče, přimlouváme v tiché modlitbě…

Prosíme tě, Otče, vyslyš nás. Amen.

Pavel Filipi

číslo 162, leden 2016
předchozí   další

Obsah

Matka a samí muži – biblické slovo k novému roku 2016
Lidé jsou pro mě důležití
Svědek odkázaný na Boží milost
Z přímluvných modliteb, které zazněly v našem sboru
Odevzdávání Pavla Filipiho
Vánoční krabice od bot
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).