Vinohradský sbor ČCE

Promluva Tomáše Trusiny při slibu nově zvoleného staršovstva

29. 5. 2016

foto: slib

Presbytery povolává sbor ze svých aktivních členů (a je dobré, když rozpozná, že to nemusejí být jen viditelné a tradiční opory jako Kain, leckdy se osvědčí i typy na první pohled méně perspektivní, jako Abel)

Mají rozličná obdarování v témž Duchu (vědí to o sobě, nežárlí na sebe, ale navzájem se respektují a podporují)

Řídí práci sboru (práci se nebojí přidělit – i za ni vzít).

Pečují
– o zvěstování evangelia (aby bylo jasné, že Otec Ježíše Krista nemá zalíbení ve smrti hříšníka)
– o vysluhování svátostí (tak, aby se staly posilou pro ty, kdo věrně pracují – inspirací pro ty, kdo stojí opodál – a pečetí pozvání do společenství Božího lidu pro ty, kdo nemají kde zakotvit),
– o pastoraci všech členů sboru (ve stopách překvapivého nekalkulujícího pastýřství našeho Pána).

Mají odpovědnost za život církve ve společnosti (aby ve společnosti, která jako vzory vzývá své Kainy, bylo jasné, že Hospodina zajímají příběhy odstrkovaných a přehlížených).

foto: rodinna

MODLITBA

Hospodine, Bože milosrdenství a spolulidství, Otče Ježíše Krista, našeho Pána – povolal jsi nás svým Duchem, abychom tvořili tvou církev. Poroučíme do tvých rukou sestry a bratry, které nyní pověřujeme službou presbyterů a presbyterek v tomto sboru. Naplňuj je dary svého Ducha. Ve své milosti jim žehnej, aby se stávali strážci svých bratří a svědky tvé víry, naděje a lásky. Dej, aby sborové společenství spravovali v respektu k tobě – aby vzbuzovali důvěru ostatních lidí – dej, aby unesli urážky a posměch pro Kristovo jméno. Nám všem pomáhej, abychom v církvi i v tomto světě žili z očekávání na tvé království pravdy, spravedlnosti a lásky – dokud ty sám nepřijdeš. Amen.

číslo 167, červen 2016
předchozí   další

Obsah

Víra je jako hořčice
Můj život II.
Promluva při slibu nového staršovstva
Noc kostelů 2016
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).