Vinohradský sbor ČCE

Noc kostelů 2016

foto: noc
Živý obraz

Letošní program Noci kostelů byl svým složením obdobný jako minulé roky, objevilo se ale i několik nových bodů. Noc kostelů provází asi po celé republice chrámová hudba – tak tomu bylo i u nás. Zazněla varhanní hudba v podání Ester Slaninové a slyšeli jsme koncert žesťového souboru Consonare, v němž hraje i naše vikářka Alžběta Matějovská. Pro děti byla připravena dílnička v přední části kostela (toto místo se ukázalo vhodnější než v sakristii – děti se spontánně přicházely podívat, když viděly jiné děti, a snadněji se zapojovaly). Informační panely zaujaly poměrně hodně návštěvníků – byly psány poutavou a srozumitelnou formou, a tak někteří si je četli velmi podrobně a mohli se tak dozvědět informace o našem kostele i společenství sboru a o evangelické církvi obecně. Prohlédnout si mohli také fotopanel na téma verše Noci kostelů „…. A jeho brány zůstanou otevřeny.“ Mezi osvědčené body programu patřilo občerstvení, které si užili jak návštěvníci, tak pořadatelé. Novinkou byl naopak živý obraz na téma vyhnání z chrámu – do jeho přípravy se zapojili dospělí i děti a užili si přitom i lecjakou legraci. Různé přednášky bývají při Noci kostelů poněkud diskutabilním bodem – málokdo je schopen se i na velmi kvalitní řečníky a zajímavá témata plně soustředit, protože stále někdo přichází a odchází, lidé vzadu si povídají a celkově je v kostele šum, což rozptyluje i ty, kdo se posadí a čas na poslouchání se snaží najít. Letošní promluva ale přesto zaujala řadu lidí – šlo o neformální a velmi autentické vyprávění vězeňského kaplana Daniela Pfanna o jeho práci, slyšeli jsme i svědectví ženy, která k ní měla co říci i z té druhé strany, protože jí sama byla oslovena při svém pobytu ve vězení. Čas ke konci programu byl pak naplněn ztišením na téma Můj oblíbený verš, moje oblíbená píseň.

foto: noc1
Koncert Consonare

Co říci závěrem? Přišlo 304 návštěvníků, řada členů sboru se do programu aktivně zapojila, i když se původně zdálo, že nás je na organizaci poněkud málo. Někteří z nás vedli i rozhovory s těmi, kdo dříve do kostela chodili (někteří i do toho našeho) nebo o tom přemýšlejí. Mnozí z nich vyjadřovali, že se jim atmosféra v našem kostele líbí. A tak je celá akce možná takovým rozséváním, které nemusí mít hned viditelný účinek, ale přesto má smysl.

Jana Šarounová

číslo 167, červen 2016
předchozí   další

Obsah

Víra je jako hořčice
Můj život II.
Promluva při slibu nového staršovstva
Noc kostelů 2016
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).