Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 13.12.2018

 • Archová sbírka pro „Dny bible“ vynesla 2.500,–Kč a seniorátní adventní sbírka vynesla 3.074,–Kč. Obě sbírky byly odeslány.
 • Jarmila Raisová nakoupila dárky k vánocům pro seniory a děti.
 • Účastníci konventu informovali staršovstvo o jeho jednání.
 • Jarmila Raisová, Petr a Bára Uličných a Zdena Novotná navštívili tábořiště Tučkova Hájenka u Svratouchu a „Poušť“ u Bechyně. Doporučili tábořiště
 • „Poušť“ pro sborový tábor a zamluvili zde termín 17.–24.8.2019. Staršovstvo vyslovilo poděkování P. Uličnému za sponzorskou dopravu.
 • Staršovstvo rozhodlo o zdvojnásobení sbírky z druhé adventní neděle pro středisko Diakonie Dobroduš.
 • Staršovstvo projednalo přípravu bohoslužeb 16.12. s anglicky mluvícími hosty oslav 100. výročí ČCE.
 • Sbírka při bohoslužbách s dětskou vánoční hrou 23.12. bude věnována SOS vesničkám.
 • Příští schůze staršovstva 10.1. bude otevřená pro členy sboru.
 • Staršovstvo projednalo záležitosti týkající se správy domu.
 • Pamětní deska M.J. Husa bude vyčištěna při jarním úklidu.
 • Sbor provede soupis klíčů od sborových prostor a pořídí do kanceláře uzamykatelnou skříňku na klíče.
 • M. Cháb informoval staršovstvo o tvorbě rozpočtu na rok 2019. Požadavky na rozpočet je třeba doručit M. Chábovi do konce roku…
 • Z. Šorm navrhl možnost soustavné podpory několika dobročinných subjektů oproti současné nahodilé podpory na základě jednotlivých žádostí.
 • Staršovstvo způsob podpory promyslí do příští schůze, kdy o něm bude možné při otevřené schůzi hovořit s dalšími členy sboru.
 • Staršovstvo rozhodlo o doplnění pravidel pronájmu sborových prostor o článek, který při jejich přijetí z textu vypadl: Staršovstvo souhlasí s tím, aby statutární zástupci mohli po vzájemné poradě snížit ve výjimečných případech cenu krátkodobého nájmu kostela a sborových prostor a aby o každém takovém snížení informovali staršovstvo na nejbližší schůzi.
 • Staršovstvo souhlasí se zakoupením tří licencí MS Office pro sborové počítače.
 • Staršovstvo rozhodlo o způsobu odprodeje uskladněného nábytku – 8 židlí Thonet, lustry, oválný stůl s polstrovanými židlemi, stůl potažený koženkou. S nabídkou budou členové sboru seznámeni v ohláškách do konce roku.
 • Adventní trh vynesl přes 16.000,–Kč pro středisko Dobroduš a adventní koncert R.Rodrigueze ve prospěch Teen Challenge přes 14.000,–Kč.
 • Z.Šorm informoval staršovstvo o dotazu střediska Diakonie Dobroduš na pronájem prostor pro konzultace. Z.Šorm požádal ředitelku L.Roytovou o vyjasnění koncepce pronájmu.
 • Staršovstvo na podnět M. Janečka jednalo o možnosti on line přenosu bohoslužeb. M.Janeček zjistí zatím možnosti audio přenosu.

číslo 188, prosinec 2018
předchozí   další

Obsah

Důvěra, nebo magie?
Modlitba
K aktuálním tématům
Adventní světlo
Zprávy ze staršovstva 13.12.2018
Vyznáváme a jsme vděčni
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).