Vinohradský sbor ČCE

Podpora pro Berkat a Víteček

Jak již bylo ohlášeno při bohoslužbách i v Hroznu, po zhodnocení sborové ankety a rozhovoru na staršovstvu byly vybrány dvě neziskové organizace, které náš sbor bude po nějakou dobu soustavněji podporovat – Berkat a Víteček. Protože se již 21.11. uskuteční první akce na jejich podporu (koncert M. Ericcsona a D. Juna, na který srdečně zveme vás i vaše známé), chceme tyto organizace krátce představit. Obě patří k těm, kterým se ani menší finanční částka neztratí v obrovském rozpočtu, ale znamená pro ně příspěvek, který může pomoci ihned a velmi konkrétně.

Berkat

Berkat vznikl kolem roku 2000 z živelné snahy několika českých a čečenských žen udělat něco pro ty, kterým válka dramaticky zasáhla do životů. V době, kdy se Petra Procházková nacházela v Grozném a posbírala na ulici pár desítek bezprizor- ních dětí, zorganizovala v ČR Jana Hradílková sbírku mezi přáteli a známými. Tohle dětské společenství a prvních pár tisíc korun se staly základem Berkatu. Jméno si vymyslely děti – čečenské, ruské i jiných národností. Prostě ty, které se octily dílem osudu v dětském útulku ve čtvrti Kalinina v ulici Mičurina. Tvrdily, že to znamená štěstí. Ve skutečnosti je to spíš milosrdenství, soucit, empatie.
foto: berkat

Z původního čečenského Berkatu se po odjezdu Petry Procházkové do Afghánistánu stala mezinárodní organizace. Její zakladatelky ale vždy dbaly a budou dbát na to, aby se držela zásad, které ji vtiskli právě čečenští sirotci.

V čase se projekty Berkatu měnily, řada lidí přišla, a zase odešla. Berkat pomáhal lidem v Čečensku, v Afghánistánu, ale později i těm, kteří přišli do ČR. Lidé v Berkatu vždy pracovali výhradně jako dobrovolníci. Berkat nemá ambice rozrůstat se do větších rozměrů a mít zaměstnance, vyplňovat cesťáky či žádat o velké projekty. Chce zůstat spíš spolkem než organizací. Spolupracuje s tzv. Self Help Groups – skupinami lidí, kteří vědí, že nebezpečí a chudobě lze čelit jen společně.

Berkat se zaměřuje hlavně na pomoc pro ženy a děti, které vnímá jako nejzranitelnější skupinu. V Afghánistánu je krutá zima, a tak pomáhá třeba zasláním bot nebo teplého oblečení, organizována byla také sbírka na školní batohy. Věci do země dopravuje letadly zadarmo armáda ČR. Berkatu se povedlo jako jediným na světě zorganizovat v Afghánistánu historicky první transplantaci. České oční rohovky znamenaly pro desítky Afghánců nový život.

Zásady Berkatu

1. Pomáhat má smysl nejen těm, kteří jsou nám příjemní, líbí se nám, či je litujeme. Pomáhat je třeba všem, kteří to potřebují. Jsou i případy, kdy pomoc učinila z lumpa slušného člověka.

2. Za vynaložené úsilí při poskytování pomoci druhému nelze čekat ani vděčnost ani žádné jiné odměny.

3. Pomáhat lidem z odlišných kultur nesmí být zaměňováno snahou přesvědčit je, že ta naše kultura je lepší.

4. Nemít z pomoci hmotný prospěch. Peníze, které získáme, dávat těm, kteří je potřebují. Nemáme žádné mzdové a dopravní náklady. Administrativní výdaje jsou minimální (v r. 2016 0,26%).

Víteček

Víteček není třeba dlouze představovat– na jeho podporu se již uskutečnilo několik sborových adventních trhů a jeho ředitel společně s dalšími lidmi ze střediska náš sbor navštívili a osobně organizaci představili.

Středisko Víteček je zřízeno organizací 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR a najdeme jej v Černošíně nedaleko Stříbra. Jeho posláním je poskytovat pomoc dětem i dospělým s postižením tak, aby mohli žít šťastný, naplněný a aktivní život uprostřed společnosti druhých lidí a nemuseli být odloučeni od své rodiny. V rámci činnosti střediska Víteček jsou poskytovány tři sociální služby, a sice denní stacionář, sociálně terapeutické dílny a osobní asistence. Se střediskem je prostorově i personálně propojena také základní škola speciální, která poskytuje základy vzdělání žákům s mentálním a kombinovaným postižením.

Činnost střediska by bez podpory jednotlivých lidí, organizací a institucí nebyla možná. Velmi důležitou součástí poskytovaných služeb je každodenní svoz a rozvoz uživatelů služeb i žáků školy do střediska a zpět domů, bez něhož by s ohledem na venkovský charakter regionu většina uživatelů služby nemohla využívat.

Zásady poskytování služby

1) Křesťanské morální principy

2) Respekt k člověku jako jedinečné bytosti.

3) Zájem klienta jako priorita.

4) Respektující vztah k pečující rodině a spolupráce.

5) Ochrana soukromí klienta.

6) Podpora samostatnosti klienta, motivace k aktivitě, neposkytování nepotřebné služby.

7) Odbornost pracovníků, postupů a pomůcek.

8) Prioritou je pomoc nejpotřebnějším.

Z webových stránek organizací, prezentace Berkatu a dalších materiálů sestavila Jana Šarounová

číslo 195, říjen 2019
předchozí   další

Obsah

Den odpočinku
Podpora pro Berkat a Víteček
Nakresli mi Bibli
Závěr bohoslužeb – postludium
Tablet
Zprávy ze staršovstva
Pozvánka na promítání
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).