Vinohradský sbor ČCE

Zprávy ze staršovstva 12. 10. 2019

 • Staršovstvo jednalo o soustavné podpoře vybraných neziskových organizací Víteček a Berkat. M. Chábová a Z. Šorm se sešli se zástupci Vítečku, kteří přislíbili představit organizaci ve sborovém zpravodaji a pravidelně informovat o tom, čím žije. M. Cháb s J. Krupičkovou kontaktovali Berkat, který má zájem o sbírku pastelek pro děti a šicí stroj. M. Cháb sbírku zorganizuje.
 • Staršovstvo souhlasilo s rozšířením náplně práce sborové sestry o vedení knihy pošty a aktuální výpomoc v obchůdku Jednoho světa.
 • Staršovstvo se znovu zabývalo nahráváním bohoslužeb a podněty sborové kantorky – ochraně osobních údajů při nahrávání, prostoru pro nácvik, osvětlením varhan, provedením postludia.
 • Staršovstvo hodnotilo minulé dění ve sboru a plánovaný program sboru.
 • Staršovstvo řešilo hospodářské záležitosti podle zápisu z Hospodářské komise:
 • Úprava vchodu do obchůdku Jednoho světa je závislá na truhláři, který by byl schopen ji provést a měl k tomu kapacitu. Zatím se jej nepodařilo sehnat.
 • P. Coufal sjednává druhou cenovou nabídku na položení koberců v kostele.
 • F. Krupička a M. Cháb řeší osvětlení varhan – klaviatury a pedálů.
 • Opravu schodišťové plošiny do kostela připravuje firma. Do konce listopadu by měla být provedena.
 • Staršovstvo souhlasilo s vyklizením půdy dle cenové nabídky.
 • Staršovstvo vyřadilo starý schodolez z majetku sboru, bude za odvoz poskytnut Diakonii.
 • Staršovstvo s uzavřením nových pracovních smluv s P. Coufalem a se zněním pracovních náplní.
 • M. Cháb informoval staršovstvo o možném přechodu na zajištění částečného přístupu do účetního programu Pohoda naší účetní firmy.
 • Staršovstvo doporučilo ještě jednou se pokusit o odprodej starého mixážního pultu, a pokud by byl neúspěšný, darovat jej br. Tučkovi, který sboru opravuje ozvučení.
 • Staršovstvo souhlasilo s převedením volných prostředků na termínovaný účet u J\&T banky.
 • Staršovstvo se zabývalo fungováním sociálního fondu a doporučilo jej obnovit a zvolit novou radu fondu.
 • Staršovstvo souhlasilo se svázáním sborových matrik u důvěryhodného vazače.
 • J. Raisová informovala staršovstvo o schůzce Křesťanské služby: 1) Byly objednány nové podsedáky do kostela. 2) 17.10. bude sbor připravovat jídlo pro bezdomovce. 3) KS dohodla zajištění oběda na rodinnou neděli 20.10. 4) Staršovstvo pověřilo M. Chábovou přípravou adventního trhu. 5) J. Raisová promýšlí pořádání společných obědů pro osamělé členy sboru.
 • Staršovstvo jednalo o přípravě konfirmační slavnosti a rozhovoru s konfirmandy.
 • Z. Šorm informoval staršovstvo o přistoupivších členech sboru.
 • Staršovstvo přijalo poděkování sborů (Volyně, Louny, Radotín) za dar na úhradu Personálního fondu.
 • Staršovstvo souhlasilo s opakováním společných bohoslužeb na začátku a konci letních prázdnin se sborem Žižkov II.
 • J. Raisová oznámila staršovstvu zakoupení knížek do sborové knihovny (Církev v proměnách času III., Nakresli mi bibli).
 • J. Raisová vyřizuje převedení hrobu D. Bružové na sbor, aby bylo možné co nejrychleji uložit urnu.
 • Staršovstvo pověřilo J. Šarounovou zřízením sborového profilu na Facebooku.

číslo 195, říjen 2019
předchozí   další

Obsah

Den odpočinku
Podpora pro Berkat a Víteček
Nakresli mi Bibli
Závěr bohoslužeb – postludium
Tablet
Zprávy ze staršovstva
Pozvánka na promítání
Sborové akce

Archiv

Výběr z Hroznů
ročník 2020
ročník 2019
ročník 2018
ročník 2017
ročník 2016
ročník 2015
ročník 2014
ročník 2013
ročník 2012
ročník 2011
ročník 2010
ročník 2009
ročník 2008
ročník 2007
ročník 2006
ročník 2005
ročník 2004
ročník 2003
ročník 2002

Ke stažení

Rozhovor na téma "Krize v ČCE?", Vinohrady 24.1.2010 PDF soubor ke stažení (122 kB)

Bohemská kuchařka PDF soubor ke stažení (899 kB)

Kazatelé Pujmanovi z Bohemky a český pobělohorský evangelický exil na jižní Ukrajině (PDF soubor ke stažení 387 kB)

Bulvární plátek LIS, rok 2007

Bulvární plátek LIS, rok 2005


Hrozen vychází přibližně jednou za měsíc. Redaktory jsou a , Tiskovou sazbu připravuje , internetovou . Příspěvky, reakce či dotazy posílejte na adresu sboru (Korunní 60, 120 00 Praha Vinohrady, tel. 224 253 550, e-mail: nebo přímo redaktorům).